Nickerie.Net, woensdag 22 september 2010


Sardjoe wil alle ‘verdwaalde’ VHP’ers terug

Geplaatst: 22/09/2010

Nickerie -  Al de ‘verdwaalde’ VHP’ers die de partij om de een of andere reden de rug hebben toegekeerd, worden door partijvoorzitter Ramdien Sardjoe opgeroepen zich wederom aan te sluiten bij de VHP, de moederpartij. Dit is ook altijd de boodschap geweest van wijlen voorzitter mr. Jagernath Lachmon. Indien in leven, zou hij gisteren zijn 94ste jaardag gedenken. In verband hiermee zijn er kransen gelegd bij zijn standbeeld op het Onafhankelijkheidsplein door zijn familie, exponenten van de VHP en de NPS. De boodschap van Sardjoe gisteren was heel duidelijk. Hij riep op om gezamenlijk strijd te voeren, zodat de waarheid altijd tot zijn recht mag komen.

Het is niet van belang om vingerwijzingen te doen aan het adres van de verdwaalden op grond waarvan ze de partij de rug hebben toegekeerd, liet de partijvoorzitter doorschemeren. Sardjoe ging ook in op de hedendaagse politieke ontwikkelingen. Hij stelde dat alle burgers Surinamers zijn, ongeacht hun afkomst en geloof. De ontwikkeling van de politieke partijen in Suriname zijn gebaseerd op etnisch en religieus vlak. ‘Niemand is meer of minder Surinamer. Iedereen is gelijk. Ik denk niet dat u Suriname wil verlaten om naar Afrika, of Indonesië of naar India te gaan. We hebben er bewust voor gekozen om in Suriname te wonen. Het is de plaats waar we allemaal thuishoren. Samen moeten wij deze natie opbouwen.’
Tegen deze achtergrond vindt Sardjoe het dan ook een kwalijke zaak dat bepaalde groeperingen toch uitgesloten zijn bij de formering van de regeringscoalitie.

Sardjoe memoreerde de verbroederingsgedachte van wijlen Lachmon. Deze is vervolgens ook door andere politieke leiders ondersteund en toegepast. Indien de huidige regering gebruik maakt van haar gezag middels de diverse instituten, zal zij zeker de ondersteuning genieten van de VHP en haar partners. De VHP zal er niet voor schromen om kritische kanttekeningen te maken. ‘Wij wensen geen oorlog en onnodige strijd.’

Vanaf het begin van de verkiezingen in Suriname zat de VHP eerst in de oppositie om vervolgens deel uit te maken van de coalitie. ‘We zitten nu in de oppositie om straks in de regeringscoalitie te zitten.’ Hij stelde zijn leden gerust dat de partij, ondanks ze deel uitmaakt van de oppositie, altijd de belangen van zijn achterban zal behartigen. ‘Maar wanneer je in de coalitie zit, heb je betere tools en meer mogelijkheden.’


Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

22-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics