Nickerie.Net, maandag 27 september 2010


Lekbeteugelingsdam krijgt al scheuren en vormt een bedreiging

Nickerie - De lekbeteugelingsdam die pas hersteld is, krijgt nu al scheuren. De dam heeft al verschillende keren voor veel schade gezorgd en vormt nu opnieuw een bedreiging. Veel landbouwers hebben schade aan hun rijstaanplant opgelopen. Volgens grootlandbouwer, Carlo van Brussel, is de dam helemaal verkeerd aangepakt. Er moest met een graafmachine met een lange boom gegraven zijn.

De lekbeteugelingsdam in Nickerie, die gerepareerd was, vertoont weer scheuren.

Jammer voor investering Van Brussel vindt het jammer dat de overheid zoveel geďnvesteerd heeft en dat het resultaat nihil is. Hij benadrukt dat er wel investeringen in de rijstsector gepleegd worden, maar dat het rendement zoek is. Ook Badresein Sital kwam tot deze conclusie tijdens zijn oriëntatiebezoek aan Nickerie. “Er wordt geen controle uitgeoefend. De dam heeft op diverse plekken diepe scheuren. De zijkanten van de dam zijn opgegraven om die op te hogen. Als het noodlot wederom toeslaat, zal niets meer te redden zijn”, aldus Van Brussel.

De grote breuk die ter hoogte van rijstbedrijf Tjin A Djie was ontstaan, heeft ook diepe scheuren. Op een andere plek is er midden op de dam een kuil ontstaan die gevuld is met zwampwater. Landbouwer Radjinderkoemar Manbodh, die 240 hectare had ingezaaid, zegt dat hij Openbare Werken afdeling Nickerie steeds erop heeft gewezen dat de dam verkeerd aangepakt wordt.

Ernstige gevolgen “Sectiehoofd Maheshwar Badal heeft gezegd dat het om een hulpdam gaat en dat de eigenlijke dam in de droge tijd aangepakt zal worden”, aldus Manbodh. Hij merkt op dat als de dam het begeeft, hetgeen hij ziet aankomen, grote delen van Nickerie onder water zullen lopen. Behalve de rijstarealen zullen ook de bewoonde gebieden niet gespaard worden.

Edgar van Genderen, woordvoerder van de districtsraad- en ressortraadsleden in Nickerie, zegt dat de leden veel klachten vanuit de samenleving hebben gehad. “Ik ben naar die dam gaan kijken en het is triest. We willen een structurele aanpak en geen ad hoc-maatregelen. We worden al met zoveel problemen -denk maar aan de springvloeden en de rukwinden- geconfronteerd, maar dit kan voorkomen worden.”, zegt Van Genderen.

Beide landbouwers vragen zich af waarom er geen structurele oplossing voor dit probleem komt. De boeren vinden dat de rijstsector op deze manier nimmer die hoogte zal bereiken waarnaar er gestreefd wordt.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / FOS Network

27-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics