Nickerie.Net, woensdag 29 september 2010


Boussaid: ‘Radicale ombuiging economisch beleid wordt funest’

Eric Mahabier, 29/09/2010

DEN HAAG - Het prudente begrotingsbeleid en het solide monetair en wisselkoersbeleid dat de vorige regering heeft gevoerd, moet worden voortgezet. Een radicale ombuiging van dat beleid zal funest worden voor de Surinaamse economie. De hele macro-economische stabiliteit komt bij een radicale ombuiging van dat beleid structureel in het geding. Dit zei de econoom Jimmy Boussaid maandagavond in Ons Huis tijdens een discussieavond over de Surinaamse economie.

“De ruimte voor een radicale ombuiging van het monetaire beleid is niet aanwezig. Je gaat instabiliteit krijgen,” stelt Boussaid tegenover dWT. Er zal dan sprake zijn van inflatie en dan komt de wisselkoers ook in beweging. “En dat is niet gezond”, zegt Boussaid. “Ook je hele investeringsklimaat gaat naar de knoppen en het reële inkomen van de mensen gaat achteruit”. Volgens Boussaid is het van 2001 tot en met 2008 goed gegaan met de Surinaamse economie. De invoering van de nieuwe beloningsstructuur bij de overheid (Fiso) heeft in 2009 weliswaar voor een verslechtering van het begrotingsbeleid gezorgd. Fiso zou niet uitgevoerd moeten worden, omdat het niet goed te financieren is met de huidige inkomsten van de Staat. Vooralsnog heeft Boussaid geen reden tot bezorgdheid over het monetaire beleid dat de nieuwe machthebbers tot nu toe hebben gevoerd.

“Governor Hoefdraad is een technocraat en belangrijk is dat hij goed inhoud geeft aan de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname.” Die onafhankelijkheid van de regering en de Centrale Bank van Suriname is nodig voor de realisatie van de doelstellingen van de bank namelijk lage inflatie en stabiele wisselkoers. De discussieavond was georganiseerd door Kenniskring Nederland, waar Robby Makka de voorzitter van is. Het goed opgekomen publiek werd door Makka enkele malen voorgehouden dat het om een a- politieke bijeenkomst ging. Makka droeg de avond op aan de vorige maand overleden governor van de Centrale Bank Andre Telting.

In het panel zaten Nieuw Front/ VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien en VHP-hoofdbestuurslid Bhagwan Gangaram Panday. Ook ex NDP-assembleelid Robby Malhoe en bestuurslid Max Man A Hing van de Kamer van Koophandel waren op deze bijeenkomst aanwezig. Gajadien en Gangaram Panday kregen enkele verwijten naar het hoofd geslingerd, omdat ze als oppositie partij niet kritisch genoeg zouden zijn naar het beleid van de nieuwe regering toe. Volgens enkele vragenstellers gaat het de verkeerde kant op met deze regering. Gajadien maakte de aanwezigen duidelijk dat de regering formeel haar plannen en beleidsdoelen nog moet presenteren.

Dit gebeurt vrijdag aanstaande wanneer de begroting aangeboden wordt en de president zijn jaarrede houdt. Dan pas zal duidelijk worden waar de regering precies naartoe wil koersen. Boussaid ging ook in op berichten in de media als zouden er plannen bij de monetaire autoriteiten bestaan om de wisselkoers van de Amerikaanse dollar bij te stellen naar 3,20. “Je moet niet gaan sleutelen aan de wisselkoers”, vindt Boussaid. Volgens hem moeten er eerst daartoe condities gecreëerd worden. Onder andere moet eerst verbetering gebracht worden in het begrotingsbeleid. “Dat wil zeggen dat het begrotingstekort en de oorzaken ervan moeten worden weggewerkt”. Ook moet het teveel geld dat in omloop is eerst afgeroomd worden.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

29-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics