Nickerie.Net, dinsdag 05 oktober 2010


Simons zal onderzoeken waarom Nannan Panday niet gehandhaafd werd

Paramaribo - Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zal nagaan waarom de internist Vinodh Nannan Panday niet gehandhaafd is in ís Lands Hospitaal. Dit zei Simons maandag aan de aanbieders van een petitie, die de arts terug willen hebben. De arts Asha Mungra zegt dat zij zich inzet voor deze zaak omdat zij vindt dat de internist onrecht is aangedaan. Bovendien zijn de duizenden patiŽnten die Nannan Panday had, de dupe van deze situatie. De petitie is ondertekend door 130 patienten van Nannan Panday en 416 sympathisanten. Mungra zegt dat de handtekeningen in twee dagen zijn verzameld.

Eerder is de aandacht gevraagd van de toenmalige vicepresident Ramdien Sardjoe, de directeur en minister van Volksgezondheid. Mungra had ook een onderhoud met vicepresident Robert Ameerali, die beloofde te zullen bemiddelen. Mungra zegt dat de vp ruimte gevraagd had, maar daarna kon zij hem niet bereiken. Uiteindelijk hoorde zij van de secretaresse van Ameerali dat beleidadviseur Eddy Jozefzoon met deze zaak belast zou worden. Hij zou een commissie benoemen die de zaken zou uitzoeken. Mungra vindt dat dit een te lange weg is. Zij koos ervoor om de volksvertegenwoordiging te benaderen.

In de petitie wordt erop gewezen dat in juni 2006 in Suriname een dringende behoefte was aan specialisten. Er waren maar 14 internisten in Suriname, waarbij veel mensen lijden aan hoge bloeddruk, suikerziekte en verhoogd cholesterol. Toen op Nannan Panday door de directeur van ís Lands Hospitaal Centhia Rozenblad een beroep werd gedaan om in dienst te treden van het ziekenhuis gaf hij hieraan gevolg. Zijn werkvergunning is steeds automatisch verlengd. De laatste keer had dat in april 2010 moeten plaatsvinden. In februari 2010 is hij in een arbeidsconflict geraakt met de directeur Ďs Lands Hospitaal waardoor het werken voor hem onmogelijk is gemaakt. De aanleiding is volgens de aanbieders van de petitie een interview dat hij had afgestaan aan Parbode Magazine over de gezondheidszorg in ís Lands Hospitaal. Dat werd hem niet in dank afgenomen door directeur Rozenblad.

Op 2 september was Nannan Panday genoodzaakt het land te verlaten omdat zijn werkvergunning niet werd verlengd en op 10 september zijn verblijfsvergunning expireerde. Bijkans 5000 patiŽnten zijn nu gedupeerd geworden door het vertrek van de internist. Velen zijn radeloos en leven in grote onzekerheid. Zijn passie ging vooral uit naar de grote groep minderbedeelde patiŽnten die met veel liefde en zorg behandeld werden. De indieners van de petitie willen Nannan Panday behouden voor Suriname. Gevraagd wordt om hem een vestigingsvergunning te verlenen en een geschikte arbeidsplaats in een van de gezondheidsinstellingen.

In een petitie vragen patiŽnten en sympathisanten van de internist Vinod Nannan Panday de assembleevoorzitter om hulp. (Foto: Dagblad Suriname)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

05-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics