Nickerie.Net, woensdag 06 oktober 2010


Regering Venetiaan realiseerde meer in eerste helft 2010

Ivan Cairo, 05/10/2010

Paramaribo - In vergelijking met dezelfde periode in 2009 realiseerde het kabinet Venetiaan-Sardjoe ruim 24 procent meer. Volgens cijfers van het Planbureau Suriname verwerkt in het Jaarplan 2011 bedroeg het realisatiepercentage voor de eerste helft van 2010 SRD 780.437 miljoen, ongeveer 34,8 procent van de geplande investeringen.

Over dezelfde periode van het vorige begrotingsjaar 2009 bedroeg het percentage 20,3 procent. Binnen het totaal van de geadministreerde uitgaven in deze periode is het aandeel van de overheid -ongeveer 90,6 procent- verreweg het hoogst, meldt het Planbureau, gevolgd door overige financieringsbronnen (8,2 procent). Bestedingen ten laste van de Nederlandse Hulpallocatie Suriname (NHAS) liepen terug van 3,7 procent in 2009 naar 0,9 procent in 2010. De overige ontwikkelingspartners dragen met minder dan 1 procent bij aan de realisaties in de periode januari-juni 2010.

Voor wat de realisatie per financieringsbron in verhouding tot de geraamde totale bijdrage in 2010 betreft, geven slechts overige financieringsbronnen (49,0 procent) en alternatieve bronnen uit Nederland (buiten NHAS) 70,9 procent realisaties van circa 50 procent of meer te zien in het eerste halfjaar. In het overzicht van realisaties naar financieringstype blijkt voor 2009 het overheersende aandeel van de bestedingen voor rekening van de overheid ( 80,1 procent) tegenover 12,2 procent schenkingen en 7,7 procent lening. De realisatiepercentages naar financieringstype bedragen in het eerste halfjaar van 2010 voor leningen, schenkingen en overheid respectievelijk 8,4, 1,1 om 90,6 procent.

In verhouding met het vergelijkbare aandeel voor het totaal van Ontwikkelingsplan 2010 (15,7 procent) lopen de realisaties uit schenkingen met slechts 1.1 procent achter op de planning. In het voorwoord geeft de regering aan, dat wegens de beperkte tijd die ze heeft gehad om de beleidsmaatregelen integraal aan te passen, Jaarplan 2011, in grote lijnen nog het beleid van de vorige regering weerspiegelt. Wijzigingen zullen evenwel worden aangebracht nog voor de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2011 in De Nationale Assemblee. Deze wijzigingen, eventueel met budgettaire consequenties, zullen beter de inzichten voor het bereiken van sociaal-economische ontwikkeling van de huidige regering tot uitdrukking brengen. Accenten van goed bestuur, zoals vergroting van transparantie, effectiviteit en efficiëntie, evenals bestrijding van corruptie, zullen de algemene leidraad vormen bij de uitvoering van het beleid voor de komende jaren.

Met de uitvoering van Jaarplan 2011, zal “het proces aanvangen van verzelfstandiging om land en volk naar een hoger welvaart- en welzijnsniveau te tillen”, stelt de regering. Hierdoor zal volwaardige participatie van elk individu in de samenleving mogelijk worden en zullen voor de diverse woongebieden en bevolkingsgroepen rechtvaardig gespreide en duurzame sociaal- economische ontwikkeling en groei worden veiliggesteld. Deze moeten leiden tot de vorming van een vooruitstrevende natie waarin alle Surinamers eensgezind werken voor nationaal succes, staat verder in het voorwoord.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

06-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics