Nickerie.Net, woensdag 13 oktober 2010


Raaskallen over herschrijven geschiedenis

Paramaribo -President Bouterse verklaarde in zijn rede op Marrondag dat het tijd wordt dat de Surinaamse historie wordt herschreven. Op welke wijze werd er niet bij vermeld. Blijkbaar wilde hij daarmede te kennen geven dat er te kwader trouw over de marronoorlogen dingen zijn geschreven die niet zouden kloppen. Welnu meneer de president, zal ik u uit de droom helpen? Niets is minder waar. Er zijn genoeg boeken geschreven door Surinamers en te goeder naam en faam bekend staande Nederlanders van wetenschappelijk gehalte, die al een eerlijk verslag hebben uitgebracht over de gebeurtenissen uit die tijd.

Culturele ceremonie bij Plein van 10 oktober zondag (Foto: Ramon Keijzer)

Ik betwijfel dat iemand na lezing van mijn boek De Marronoorlogen in Suriname in de achttiende eeuw, (in alle boekhandels verkrijgbaar) zou willen beweren dat ik daarin een vertekend beeld zou hebben geschetst van de gebeurtenissen. Tenzij de persoon zelf te kwader trouw zou zijn hetgeen het imago zou bevestigen van de Surinamer die alles afkeurt wat door een landgenoot is voortgebracht. In dat boek kan men zelfs de tekst terugvinden van het vredesverdrag en de herkomst daarvan in plaats van allerlei domme dingen daarover te raaskallen.

Maar de adviseurs die de president kennelijk zijn woorden hebben ingefluisterd zouden wel wijzer wezen dan mijn boek of de boeken die door anderen zijn geschreven over deze kwestie te lezen, want het is zoveel heerlijker om te raaskallen (onzin praten zonder enige raadpleging) over zaken waar men geen verstand van heeft. Of zoals oud ambassadeur Hans Prade placht te zeggen: de Surinamer wenst niet opgescheept te worden met kennis van zaken want dat vermindert zijn mogelijkheden tot raaskallen. Daarom zal men steeds op Marrondag allerlei praatjes te horen krijgen die kant noch wal raken over de strijd der Marrons, afkomstig van mensen die ergens de klok hebben horen luiden, en daarom zal steeds gejeremieerd worden over de geschiedschrijving terwijl de bibliotheek van het CCS wemelt van goede eerlijke boeken over het onderwerp.

Prof.dr. W.Donner

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics