Nickerie.Net, vrijdag 15 oktober 2010


Eenheid binnen Nieuw Suriname teruggekeerd

De eenheid binnen Nieuw Suriname (NS) is teruggekeerd. Voorzitter John Nasibdar en Ondervoorzitter tevens parlementariër Prem Lachman hebben een openhartig gesprek met elkaar gevoerd en de strijdbijl is begraven. Nasibdar en Lachman zeggen dat er een meningsverschil was op het politieke vlak, maar dat ze als vrienden wel een goede verstandhouding hebben.

Veel Schade Nasibdar zegt dat door de splitsing de partij veel schade heeft geleden. Beide partijen, groep-Nasibdar en groep-Lachman, hebben dit gemerkt. “Onze achterban heeft steeds op eenheid gehamerd en we zijn nu zover. De gelederen van de partij zijn erg blij en we gaan als één lichaam nu verder. We zijn nu sterker dan ooit. Mensen uit andere partijen willen zich ook bij ons aansluiten”, aldus Nasibdar.

Lachman heeft de rest van de leden van NS al op de hoogte gesteld. De achterban is tevreden met deze verzoening. “We willen een goede basis uitdragen en tegelijkertijd werken aan oplossingsmodellen, waardoor de partij beter kan groeien. Nieuw Suriname heeft veel potentie en we willen het maximale eruit halen. Meningsverschillen mogen er zijn, maar spanningen moeten voortaan wegblijven”, zegt de parlementariër.

Eenheid bewaren Lachman merkt op dat hij zich nu meer zal geven aan de partij, meer bemoeienis zal hebben en bovenal streeft naar een goede verstandhouding met iedereen. Hij merkt op dat de ‘solotour’ nadelig werkt voor beide partijen.

Ook parlementariër en ondervoorzitter Harish Monorath zegt dat hij naar eenheid heeft gestreefd. “Nieuw Suriname heeft een sterk team en ik neem een afwachtende houding aan. Ik heb vaker de handreiking gedaan en nu wil ik even kijken wat de partij zal doen. Ik ben aldoor Nieuw Surinamer en wil het beste met de partij”, aldus Monorath.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

14-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics