Nickerie.Net, donderdag 14 oktober 2010


NPS constateert geschiedvervalsing vanuit regering

Paramaribo - De Nationale Partij Suriname (NPS) constateert dat er bewust en systematisch vanuit officiële regeringskanalen gewerkt wordt aan geschiedvervalsing. Afgelopen zondag, 10-10-10 was het weer raak, volgens de NPS. Bij het monument ‘10 oktober 1760, ter nagedachtenis van de strijd die de marrons gevoerd hebben tegen het koloniale bewind, op de hoek van de H.A.E.Arronstraat en de J.A.Pengelstraat, deed zich een merkwaardige handeling voor. Op het monument, ontworpen door de kunstenaar Marcel Pinas, was er een plaquette geplaatst met daarop de volgende tekst: 'Onthuld door de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie dhr. D.D.Bouterse...'

De ministers Ramon Abrahams (links) en Linus Diko na de onthulling van het monument zondag. (Foto: Ramon Keijzer)

NPS verzet zich Een merkwaardige aanduiding aangezien dit monument reeds in 2007 onthuld is door de toenmalige autoriteiten. Het leggen van een krans, waarbij de schijn wordt gewekt dat het reeds bestaande monument onder de huidige president tot stand is gekomen, is niet correct naar al degenen die drie jaar geleden alles in het werk hebben gesteld om dit speciale monument een bijzondere plaats te geven in onze gemeenschap.

Er wordt geroepen om de geschiedenis van ons land te herschrijven, maar wij verzetten ons tegen de valse geschiedenis die nooit een substituut kan zijn van de waarachtige geschiedenis die we oprecht aan elkaar moeten doorgeven in al zijn schakeringen.

Meer voorbeelden De NPS maakt zich zorgen over de pogingen tot geschiedvervalsing, “omdat wij dat ook gezien hebben bij het zeekabel project in het district Coronie, waarbij er gepoogd is degenen weg te moffelen, onder wiens beleid velen hun krachten en wijsheid hebben gegeven. Bij de launch van het Low Income Shelter Program 2 hebben we ook mogen constateren dat op geen enkele wijze is verwezen naar de ondertekeningsdatum van het programma in maart 2010. Zelfs heeft men een nieuw logo geïntroduceerd, wat niet de juiste beeldvorming is”, zegt de NPS in een persbericht.

Over het contract met Dalian voor de bouw van woningen is ook niet verwezen naar het voorwerk dat verzet is door de toenmalige minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai en de minister van Sociale Zaken en nu de huidige minister van LVV Hendrik Setrowidjojo. Deze ontwikkelingen stellen de NPS niet gerust over handelingen komend uit officiële kanalen die het volk voor moeten gaan in betrouwbaarheid en integriteit. In de komende maanden en jaren zullen er nog vele projecten gereed komen die de samenleving samen met de vorige regering heeft opgestart.

Correct omgaan De NPS noemt onder meer diverse schoollokalen, internaten, dijken te Coronie, Commewijne, de asfaltering en versterking van de Oost-West verbinding van Albina tot Nickerie, faciliteiten en financieringsmogelijkheden voor huisvesting, studentenflats. De NPS zegt niet op zoek te zijn naar eer en beloning, maar verwacht minimaal van autoriteiten dat op een correcte wijze omgegaan wordt met informatie, waardoor de opbouw van de natie op een juiste wijze wordt weergegeven en voortgezet. “Wij zijn een partij die jaagt op oplossingen die het beste voortbrengen voor dit land, ons land”, aldus de NPS.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics