Nickerie.Net, zaterdag 16 oktober 2010


Unie van Surinaamse Vrouwen eist rectificatie Waterberg

Geplaatst: 15/10/2010

Paramaribo -  De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) is diep geschokt over de ernstige beschuldigingen en ongefundeerde aantijgingen aan het adres van de organisatie en de voorzitter Asha Mungra, welke door de minister van Volksgezondheid Celsius Waterberg zijn geuit op een persconferentie. De USV eist van de minister om bewijzen aan te dragen dat zij of haar organisatie een mobilisatiecampagne voor de doodstraf heeft uitgevoerd. Indien hij dat niet kan moet hij zich verontschuldigen of zo niet een rechtsproces wegens smaad tegemoet zien. ‘Uitspraken van de minister dat hij hoopt dat Mungra een goede koorddanseres is en zich steeds begeeft op het randje van wat nog toelaatbaar is, zijn voor ons ongefundeerde beschuldigingen.’ De USV vraagt de minister om met duidelijk aantoonbare feiten aan te geven wat de ontoelaatbare handelingen van de voorzitter zijn geweest. De ernstige beschuldiging van de minister als zou mw. Mungra mensen hebben gemobiliseerd om handtekeningen te verzamelen om de doodstraf in te voeren, wordt door haar en de USV ten stelligste ontkend.

‘De minister voormeld is kennelijk ernstig gedesoriënteerd in de persoon die handtekeningen heeft verzameld voor de doodstraf. De minister die ook arts is, zou moeten weten dat door een arts de eed van Hippocrates wordt afgelegd om tot het uiterste te gaan om levens te redden, zonder aanziens des persoon. Hoe kan een arts dan voorstander zijn van de doodstraf? Eveneens is een belangrijke doelstelling van de USV het bewaken van de mensenrechten.
Op 25 maart 2006 heeft de USV twee petities aangeboden aan de DNA en de president, waarbij gevraagd werd voor het stoppen van de 100% controle op Schiphol en een halt toe te roepen aan de verruwing van de criminaliteit.’

‘Uitspraken van de minister dat Mungra zich begeeft op het etnische/racistische vlak en bezig is geesten op te wekken die zij niet kan bezweren, worden door haar en de USV als gevaarlijk en zeer tendentieus beschouwd en zij eisen dan ook van de minister hiervoor bewijzen aan te dragen. Mungra stelt dat zij door deze beschuldigingen ernstig geschaad wordt in haar integriteit als mens en in haar beroep als arts. Ook de USV die volgens haar doelstelling het bewaken van moraal en ethiek in de samenleving nastreeft, is ernstig aangetast met deze beschuldigingen.’

‘De minister heeft eerder dit jaar ook ongefundeerde uitspraken gedaan tegen burgers van dit land, getuige zijn veroordeling door de kantonrechter in het Eerste Kanton wegens smaad, laster en belediging tegen leden van het Onafhankelijk Kiesbureau, waarbij hij op 5 mei 2010 ernstige aantijgingen deed aan het OKB die hij rechtens niet kon waarmaken en waarbij hij medio juni 2010 zijn ongefundeerde uitspraken moest rectificeren.’

‘Het is te betreuren dat een autoriteit die de gezondheidszorg moet bewaken de geest van burgers tracht te verzieken door het bespelen van dergelijke verwerpelijke rassentimenten. Het zou de minister sieren om eerder oplossingsmodellen aan te dragen voor de vele patiënten die juist zijn hulp hebben ingeroepen en hem zelfs hebben gesmeekt om hun internist voor hen te behouden. In plaats daaraan gehoor te geven, wordt het wapen van racisme en etniciteit misbruikt om Mungra en de USV te criminaliseren en monddood te maken. De minister heeft zelfs niet geschroomd om hulpbehoevende patiënten, waarvan twee zelfs in het ziekenhuis (o.a. intensive care) zijn beland als repressiegroep te kwalificeren. Het is triest te moeten constateren dat de gijzeling van de democratie ook is geďnstitutionaliseerd in onze gezondheidsinstellingen. Kameraadschap en solidariteit is nodig om beroepseer en humaniteit hoog in het vaandel te houden. De deur van de waarheid zal niet gesloten kunnen worden, aldus Asha Mungra’, voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen.
 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

15-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics