Nickerie.Net, dinsdag 19 oktober 2010


Fatsoen helemaal zoek  - ordinaire scheldpartij Ramon Abrahams en Leo Brunswijk

Paramaribo - Van de week het nieuws helemaal bol van de taferelen, die zich hadden voorgedaan tijdens een aandeelhoudersvergadering van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM. Daar kwam de nationaliteit van de president-commissaris , Leo Brunswijk en een lid van de raad van Commissarissen Dino Somohardjo aan de orde. Beide heren beschikken over de Nederlandse nationaliteit en dat natuurlijk al geruime tijd. Voor deze regering ( de SLM is een staatsbedrijf) is het onacceptabel, dat er mensen op dergelijke posities zitten met een niet-Surinaamse nationaliteit. Zoals reeds gemeld werd de heren Brunswijk en Somohardjo duidelijk gemaakt, dat hun positie onmogelijk was geworden gezien hun nationaliteit.

Op de aandeelhoudersvergadering liep de zaak al heel snel uit de hand en werd er flink wat vuige taal gebruikt door Ramon Abrahams en de huidige president-commissaris Leo Brunswijk. De zaak dreigde daarna helemaal uit de hand te lopen. Het is ons overigens niet helemaal duidelijk wat Abrahams bij de SLM te zoeken heeft. Abrahams is de minister van Openbare Werken en voorts bestuurslid van de NDP. Het vermoeden is, dat Abrahams zich ter plekke bevond in opdracht van zijn superieur.

Na de flinke scheldpartij, waarbij het dictionaire aan Surinaamse scheldwoorden flink uit de kast werd gehaald, werd besloten het staatshoofd erbij te betrekken. Ook president Bouterse bleek later van mening dat Leo Brunswijk het veld moet ruimen bij de SLM en dat er een NDPíer zal komen. Zeer vermoedelijk wordt dat Gerard Brunings, de huidige vertegenwoordiger van Meta Airlines uit BraziliŽ. Naar onze mening is daar al behoorlijk sprake van belangen tegenstellingen.

De NDP heeft thans duidelijk getoond de invloed van ABOP bij de SLM te niet te willen doen. De manier waarop mensen worden uitgeschakeld behaalt zeker geen schoonheidsprijs. De indruk bestaat thans dat, men streetfighter Ramon Abrahams om bepaalde smerige klusjes op te knappen. De man steekt overal zijn neus in en speelt een tweede president. Zelfs op plaatsen waar de VP zou moeten optreden zien we ineens Ramon Abrahams ten tonele verschijnen. Daarbij is het gedrag van deze man vaak allesbehalve elegant. Dat hebben ze thans weer bij de aandeelhoudersvergadering van de SLM kunnen meemaken. Beide kemphanen hebben hun milieu niet mee en dat was goed merkbaar.

Zelfverheerlijking Abrahams ten koste van de armsten

Intussen is het wel zo, dat Ramon Abrahams de president en zijn gehele kabinet steeds meer ernstig in verlegenheid brengt door zijn handelen en ongegeneerd gedrag. Ook zijn buitensporige uitgaven zullen de populariteit van de regering-Bouterse snel doen afnemen. Ruim 650.000 SRD voor het vertimmeren van zijn kantoor, 1.4 miljoen US dollar aan autoís voor wie en wat . Ook allemaal onduidelijk. En dan hoorden wij ook nog over de aanschaf van zwaar materieel bij een lokale handelaar. Voorts vernemen wij, dat de minister onlangs is verhuisd naar een veel mooier stekkie in Paramaribo-Noord. Wie betaalt dat allemaal?

President zou misschien goede bedoelingen hebben, maar hij kan de klus niet alleen klaren. Helaas is hij, net als in 1980,omringd met figuren,die alleen maar geÔnteresseerd zijn in het maken van nyan en dan wel zo snel mogelijk. Ze struikelen thans over elkaar om dat beetje, dat er nog in de staatskas is, zich zo snel mogelijk eigen te maken. Bouterse zal, naar onze mening, rap schoon schip moeten maken en het kaf van het koren moeten scheiden als hij niet wenst, dat hem opnieuw een politiek debacle te wachten staat. De mensen, waar hij thans op bouwt zijn nog veel te veel van de oude garde en die hebben hem in het verleden alleen maar ellende bezorgd.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /de West

15-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics