Nickerie.Net, zondag 24 oktober 2010


Dc Shankar haalt uit naar politie Nickerie: verloedering, corruptie en nepotisme

Geplaatst: 23/10/2010

Nickerie -  Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar heeft tijdens een persbijeenkomst zijn gal gespuwd naar de politie van het gewest Nickerie. Hij heeft zware kritiek geleverd op het functioneren van het lokale politieapparaat. Zo heeft Shankar gezegd dat er functionele misvattingen zijn tussen de samenwerking van de politie met de bestuursdienst. Hij zei dit naar aanleiding van zware dinigrerende en beledigde uitspraken die via de televisie zijn gedaan aan zijn adres door de burger Bramdew Rampadarath als zou de dc op corruptieve manier hebben meegewerkt aan de verdeling van gronden aan mensen. Op instigatie van de gewestelijke politiecommandant is hem medegedeeld dat er een aanklacht ingediend moest worden zodat de politie beter te werk kan gaan. Niks is minder waar, meent de dc.

Dc Bhagwatpersad Shankar heeft verder uit de doeken gedaan dat bepaalde protocollen bij de politie van Nickerie nu niet worden nageleefd. Zo rapporteert de politie hem niet meer wekelijks omtrent de orde, rust en veiligheid in en rondom Nickerie. Shankar sprak zijn lof uit naar ex-GPK Elfried Metroos met wie hij een zeer goede samenwerking had. Met het meest recente voorval van Bramdew Rampadarath is de maat vol. De burgervader noemde zaken als bandeloosheid, verloedering, corruptie in allerlei vormen, nepotisme en patronage die hoogtij vieren binnen het korps in Nickerie. Shankar wees er ook op dat de structuren bij de politie geŽvalueerd dienen te worden. Dc Shankar benadrukte dat de politie volgens zijn informatie vaak optreedt waar het niet moet. Waar ze moeten optreden, blijven zij weg. Dc Shankar hoopt dat de regering hierin ingrijpt en hem in ere herstelt. De dc brengt dit probleem binnenkort ook onder de aandacht van de minister van Justitie en Politie.


Danny Jibodh

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

24-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics