Nickerie.Net, zondag 24 oktober 2010


Imeao en Kweekschool Nickerie een computercentrum rijker

Nickerie - De 425 scholieren van de Kweekschool en het Imeao in Nickerie beschikken nu over een computercentrum. Dit centrum is genoemd naar beide scholen: KWIM computercentrum. Aangezien beide scholen op één complex staan, zal het gebruik maken van de computers geen logistieke problemen met zich meebrengen. Het centrum beschikt 23 computers die voorzien zijn van Internet. Deze geste komt van het Maagdenhuis uit Nederland. Deze organisatie werkt samen met Stichting Sari in Nickerie. Dit project heeft SRD 57.000 gekost.

Leerlingen bezig in het KWIM-computer-centrum

Voorzitter Krishna Bajnath van Sari zegt dat de computers een garantie van een jaar hebben en een onderhoudscontract van twee jaren. “Sedert 2003 zijn we bezig om dit project te realiseren. Na zeven jaren is het ons eindelijk gelukt. De directie van deze scholen had indertijd een beroep op ons gedaan en ook aangegeven hoe belangrijk dit project voor de scholieren is”, aldus Bajnath.

Sari heeft goede afspraken lopen met de directie van de school. Tijdens schooluren maken beide scholen gebruik van de computers. De scholen hebben hun eigen begeleider en trainer. In de middaguren zal Sari gebruik maken van dit computercentrum om vrouwen op weg te helpen in de digitale wereld. Bajnath zegt dat vrouwen uit de diverse polders opgeleid zullen worden.

Sari heeft al 500 certificaten uitgereikt aan personen die succesvol computertrainingen hebben afgerond. Bajnath merkt op dat Stichting Seva Network Nickerie micro ondernemerschap ondersteunt. Deze startende ‘kleine’ ondernemers moeten ook de vaardigheden op de computer hebben. Dit centrum leent zich hier goed voor.

Directeur Nirmal Badloe van beide scholen is ingenomen met deze geste. Hij benadrukt dat computers niet weg te denken zijn in deze moderne samenleving. Badloe merkt op dat de technologische ontwikkeling niet stil staat. Een lang gekoesterde wens van de directeur ging uiteindelijk in vervulling.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

24-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics