Nickerie.Net, zondag 24 oktober 2010


Mansaram, Lakhisaran en Ramlal slachtoffer van politieke zuivering

Geplaatst: 23/10/2010

Paramaribo -  Er is een ware politieke zuivering gaande langs diverse departementen. De ministers doen tevergeefs hun uiterste best om argumenten verzinnen waarom de ambtenaren met een VHP od NPS kleur ineens niet meer passen binnen hun ministeries. Zo wil justitieminister Martin Misiedjan ineens een ‘andere bemensing’ hebben op zijn ministerie. Volgens hem zijn in het kader herstructurering ontheffingen noodzakelijk. Deze twee argumenten worden als excuus gebruikt de ontheffing van de onderdirecteur Algemeen Beheer, Sharmila Kalidien-Mansaram. Gistermorgen heeft zij mondeling van minister Misiedjan moeten aanhoren dat haar ontheffing per maandag 1 november 2010 ingaat. Ook de directeur van Justitie en Politie, Sharma Lakhisharan, en onderdirecteur Delinquentenzorg, Shiva Ramlal, hebben in soortgelijke bewoordingen het verdere verloop van hun toekomst moeten aanhoren.

Sharmila Mansaram

‘De minister hield mij iets voor waarvan ik dacht, ‘wat is dit nou’’, vertelt Kalidien aan Dagblad Suriname. Zij is zich er heel goed van bewust dat ontheffingen van onderdirecteuren en directeuren op grond van een resolutie plaatsvinden. ‘Want we worden per resolutie benoemd.’ Zij benadrukt dat indien een ontheffing niet middels een resolutie heeft plaatsgevonden en er geen duidelijke gronden zijn volgens de Personeelswet voor ontheffing, deze ontheffing niet van kracht is. In het onderhoud met de bewindsman heeft zij ook aangegeven dat personen beslist niet ontheven kunnen worden op basis van ‘andere bemensing’ op het ministerie. De Personeelswet kent dit argument niet.

Over de herstructurering die de minister als tweede argument heeft aangegeven, wil Kalidien graag een standpunt hebben van president Desi Bouterse. ‘Want over de hele linie zien wij dat mensen worden ontheven, zonder enige uitleg van het staatshoofd.’ Kalidien is bezig zich te beraden welke keuze zij zal maken. Het kan twee kanten opgaan: ‘Men moet niet denken dat het zo gemakkelijk gaat om mensen te ontheffen en ik kan ook ervoor zorgen dat ik geen deel uitmaak van de rotzooi welke momenteel gaande is in het land.’

Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname / FOS Netwerk

24-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics