Nickerie.Net, dinsdag 26 oktober 2010


Venetiaan verdedigt financieel beleid vorige regering

Paramaribo -  “Ik verwacht dat de huidige regering binnenkort met heldere cijfers komt over Fiso. Er zijn tijdens de vakantiemaand duidelijk problemen geweest met de uitbetaling van salarissen en vakantiegelden maar die waren niet te wijten aan de invoering van Fiso door onze regering.” Zo verdedigde voormalig president Ronald Venetiaan gisteravond het financiële beleid van zijn regering en met name de gefaseerde invoering van het functie informatie systeem van de overheid (fiso). Volgens de NPS-voorzitter is het systeem geleidelijk en planmatig ingevoerd, juist om problemen met uitbetaling te voorkomen. Van de huidige minister van Financiën Wonnie Boedhoe verwacht Venetiaan passende maatregelen om de huidige financiële problemen het hoofd te bieden.

Het Assembleelid kwam gisteravond uitgebreid aan het woord in het programma ‘To the point’ van tv-zender Apintie. Het was voor het eerst sinds zijn terugtreden als president in augustus dat hij zich in de media uitliet over de regering-Bouterse en het huidige politieke klimaat.

Venetiaan wees er op dat zijn regering de buitenlandse schuld drastisch heeft teruggebracht. Ook haalde hij aan dat onder zijn bewind geen “showprojecten” op touw gezet zouden worden. “Omdat wij goed inzicht hadden in de staatskas, heeft de kiezer geen beloftes van de NPS gekregen die we toch niet waar zouden kunnen maken. Maar het volk is nu eenmaal gevoelig voor swit taki. Met name voor seniore burgers, waar ik zelf ook toe behoor, zou de toekomst er mooi uitzien onder deze regering. Maar ik probeer altijd uit te leggen dat men realistisch moet blijven in de huidige situatie en eerst alle verplichtingen dient na te komen.”

Ook de rol van de NPS in de oppositie kwam ter sprake tijdens het tv-programma. Venetiaan noemde het “geen ramp” voor een politieke organisatie om in de oppositiebanken terecht te komen. Daar voegde hij aan toe dat hij duidelijke aanwijzingen heeft dat die nieuwe rol niet eeuwig aanhoudt: “Het duurt zeker geen tien jaar en mogelijk ook geen vijf jaar. We moeten ons werk goed doen vanuit de oppositie maar ons tegelijkertijd gereed houden voor de politieke strijd.” Hij riep daarbij zijn partijgenoten en voormalige coalitiegenoten op zich paraat te houden om straks goed terug te kunnen komen om het land en het volk verder tot ontwikkeling te brengen. Dat zou volgens hem "binnen afzienbare tijd" al aan de orde kunnen zijn.

Venetiaan zei verder dat het uittreden van de BEP uit de A-Combinatie was te voorzien voor wie de coalitievorming in de voorbije periode heeft gevolgd. Daarnaast gaf hij commentaar op de uitlatingen van minister van Justitie en Politie Martin Misiedjan over de ontruimingen bij Sunny Point: “Een minister dient eerst goed advies te vragen vóór hij uitspraken doet over vormen van etniciteit. Waar iets scheef dreigt te gaan, is voor een bewindsman de grootste behoedzaamheid geboden.”

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

26-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics