Nickerie.Net, vrijdag 29 oktober 2010


Analyse - Het lek van de Hoefdraadgate

Iwan Brave, 29/10/2010

Paramaribo - Stel iemand rijdt roekeloos door een woonbuurt en rijdt daarbij een kind aan. Volgende dag meldt de krant een snelheid van tachtig kilometer per uur, maar achteraf blijkt dat zestig te zijn geweest. Hoe zou het overkomen als betreffende bestuurder de pers beticht zaken ‘ongefundeerd’ en ‘zonder verifiëren’ in de publiciteit ‘te slingeren’? Dan bekruip je toch het onbehaaglijke gevoel geringeloord te worden door iemand die poogt elke verantwoording naast zich te leggen.

Van een dergelijk beschamende argumentatie bediende vicepresident Ameerali zich door de pers te verwijten ‘ongefundeerd’ het bedrag van SRD 80.000 als loon voor bankpresident Hoefdraad te hebben gebaard. Ameerali wilde de samenleving doen geloven dat een journalist zich à la Watergate informatie verschaft en er ongefundeerd mee aan de haal is gegaan. Niets is minder waar: er is gewoon ordinair uit de school geklapt vanuit zijn ministerraad.

Bovendien had Ameerali toegelicht dat er een looneis van Hoefdraad lag van 17.000 US dollar netto. Dat moest in de resolutie in SRD worden uitgedrukt, want Hoefdraad was immers juist gekomen om de waarde van de nationale munt te bewaken. Tegen de officiële koers kwam dat neer op SRD 42.000 netto en om dat in bruto om te zetten, werd gemakshalve door een minister gezegd: “Dat wordt dan het dubbele.” Zie daar het lek van de Hoefdraadgate. Maar Ameerali begon als het slimste jongetje van de klas technocratisch en duizelingwekkend met allerlei SRD bedragen te goochelen. Met maar één doel: onkrachten van die ‘ongefundeerde’ SRD 80.000 van de pers.

Als inderdaad hierdoor governor Hoefdraad imagoschade is toegebracht, dan hadden de president en de vp dit kunnen voorkomen door zijn honorarium vooraf bekend te maken aan de samenleving. En het is maar de vraag of er daadwerkelijk geen vergelijkbare expertise voor minder binnen te halen was. Maar dat is niet de hamvraag.

Het probleem is het schrijnende gebrek aan psychologische stuurmanskunst van deze regering; zij lijkt zelf niet te praktiseren wat zij met de mond belijdt. Je praat over de broekriem aanhalen, maar de minister van OW verbouwt en passant voor ruim SRD 650.000. En dan komt ook nog daarna het ‘vorstelijke’ salaris van Hoefdraad overheen. Daarnaast predik je ‘transparantie’, maar het is de pers die deze zaken aan het licht brengt.

President Bouterse legde meer psychologische tact aan de dag dan vp Ameer-ali door aan het begin van de persconferentie direct het boetekleed aan te trekken. “De pers heeft klaarblijkelijk haar werk gedaan en een aantal ministers heeft zijn werk minder gedaan.” Bouterse sprak van een “fundamentele fout” van zijn regering ten aanzien van de communicatie naar de gemeenschap.

President Bouterse stond ten aanzien van Centrale Bank voor een lastig parket. Na het debacle van Goedschalk (1996-1999), moest hij in belang van monetaire rust en (inter)nationaal vertrouwen nu met iemand komen aanzetten waaraan geen enkele twijfel kleefde. Gezien diens achtergrond en expertise voldoet Hoefdraad hieraan. Maar Bouterse heeft de tactische fout gemaakt niet met de samenleving te communiceren welk internationaal prijskaartje aan Hoefdraad hangt. Net zo goed dat het geloofwaardig en aannemelijk is dat het gebouw van OW urgent aangepakt moest worden.

Psychologische stuurmanskunst betekent vooraf goed overdenken wat voor impact bepaalde urgente financiële (aan)bestedingen kunnen hebben op een samenleving die de broekriem danig moet aanhalen, en hoe die te kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid en inkomstenvergroting op termijn.

Desnoods met een breed debat vooraf in De Nationale Assemblée. Hoe subliem de expertise van Hoefdraad ook is, hoe hoog zijn buitenlandse hypotheek ook is en hoe duur de studie van zijn zoon ook is; achteraf is 17.000 US dollar netto moeilijk verteerbaar. Het is even astronomisch als de ‘ongefundeerde’ SRD 80.000 ‘van de pers’. In zijn poging het slimste jongetje van de klas uit te hangen, scheurde vp Ameerali het psychologische boetekleed dat de president aantrok alweer na een uur aan flarden.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

29-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics