Nickerie.Net, vrijdag 29 oktober 2010


Hoefdraad verdient bijna helft meer dan VS-collega

Ivan Cairo, 28/10/2010

Paramaribo - Met een salaris van omgerekend 345.324 US dollar per jaar gaat governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname 42 procent meer verdienen dan zijn Amerikaanse collega Ben Bernanke. Die verdient tussen de 180.000 US dollar en 200.000 US dollar per jaar. Dit salaris wordt overigens door het Congres, het Amerikaanse parlement, vastgesteld.

Bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zat Hoefdraad naar verluidt in de salarisreeks waar functionarissen tussen 100.830 en 151.270 US dollar per jaar verdienen. De Raad van Ministers heeft dinsdag afspraken, die bij het aantrekken van Hoefdraad met hem werden gemaakt, geformaliseerd door zijn bezoldiging vast te stellen op SRD. 80.000 per maand, oftewel US 28.777 dollar. “Zelfs als hij hetzelfde verdiende in Washington is het te veel! Als je kosten van levensonderhoud etcetera in aanmerking neemt, blijft hij niet gelijk, zoals hij eist, maar gaat hij heel veel vooruit.

Om dan nog niet te spreken over de relatie met andere salarissen in het land”, stelt een in Londen gevestigde Surinaamse fiscaal-jurist. De governor van de Bank of England verdient een jaarsalaris van 450.000 Amerikaanse dollar. “Om te bepalen hoeveel geld een internationale deskundige nodig zal hebben om dezelfde levensstandaard als in de vorige standplaats te behouden, wordt een aantal factoren in beschouwing genomen.

Daarbij wordt genomen het verschil in de kosten van levensonderhoud en honoraria”, aldus de uitleg van de fiscaal-jurist. Zo wordt gekeken naar belangrijke elementen uit het consumptiepakket zoals huisvesting, schoolgeld, medische kosten, transport, voedsel en drank. Ook naar andere indicatoren kan worden gekeken om een vergelijkend salaris vast te stellen. Onder andere mag worden verwacht dat de gemiddelde prijs van goederen en diensten hoger is, waar het inkomen per hoofd van de bevolking (GDP) hoger is.

Of waar arbeidskosten hoger zijn, mag over het algemeen ook hetzelfde worden verwacht. Zelfs in hetzelfde land kunnen grote inkomensverschillen zijn voor dezelfde functie. Zo liggen in Washington DC de kosten van levensonderhoud hoger dan het nationaal gemiddelde in de VS, naar verluidt zelfs 80 procent hoger. “Dus als een kandidaat van Washington DC verhuist naar Dallas, Texas, zal hij of zij een lager nominaal salaris ontvangen”, stelt de fiscaal-jurist. Het GDP in Amerika bedraagt 50.000 US dollar en in Suriname schommelt dat rond de 6000 US dollar. “Dus wanneer al deze zaken in overweging zijn genomen, is een compensatiepakket van meer dan 300.000 Amerikaanse dollar voor de governor van de Centrale Bank van Suriname, zwaar overtrokken”, stelt de fiscaal-jurist.

“De verschillen in de kosten van levensonderhoud zijn niet in aanmerking genomen, en de positie bij de Centrale bank wordt zwaarder gewaardeerd dan vergelijkbare functies in de Verenigde Staten en andere meer ontwikkelde landen. De enige manier waarop dit buitensporig salaris verklaard zou kunnen worden, is wanneer de regering een hogere wisselkoers voor de US dollar hanteert dan die door de Centrale Bank wordt gepubliceerd. Indien dat zo is, dan roept dit een serie andere vragen op”, aldus de fiscaal-jurist. Deze deskundige die in zijn werk regelmatig met het omrekenen van internationale salarissen te maken krijgt, gelooft dat een governor van de Centrale Bank in Suriname ongeveer 10.000 dollar tot 15.000 US dollar per maand zou moeten verdienen.

Nadat bekend werd dat Hoefdraad SRD 80.000 per maand gaat verdienen is een storm van verontwaardigde reacties vanuit zowel de politiek als andere delen van de samenleving gekomen. President Bouterse geeft vandaag tijdens een persconferentie ook over deze aangelegenheid uitleg aan de gemeenschap.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

29-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics