Nickerie.Net, vrijdag 29 oktober 2010


Nauwere samenwerking overheidsinstanties Nickerie

Beta Debidien, 29/10/2010

NIEUW-NICKERIE - Alle overheidsinstanties die verantwoordelijkheid zijn voor de natte infrastructuur, gaan nauw samenwerken om problemen van wateroverlast of overstroming te voorkomen in het district Nickerie. In dit nieuw orgaan hebben zitting het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West, het ministerie van Openbare Werken Sectie Nickerie en het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO).

Volgens Richenel Small, directeur van het OW MCP, is deze samenwerking spontaan begonnen na de calamiteiten van het afgelopen seizoen waarbij op verschillende plaatsen breuken zijn ontstaan in de lekbeteugelingsdam langs de Nanizwamp. Als gevolg hiervan zijn de aangrenzende rijstarealen onder water gelopen waardoor boeren enorme schade lijden. “We willen nu geen kans meer nemen en alert blijven om zulks te voorkomen”, zegt Small. Afgesproken is om zoveel als mogelijk bij elkaar te komen.

Het ministerie van RO wordt vertegenwoordigd door Gangapersad Badal, ondersteund door twee adjunct-districtssecretarissen, van respectievelijk de Oostelijke- en de Westelijke polders. Small zegt dat de regering content is met deze nieuwe ontwikkeling in het district.

De regering is ook voornemens om regulering te brengen in de rijstsector. “Wij proberen alvast te gaan naar een inzaaischema voor het komend najaarsseizoen”, aldus Small. Hij merkt op dat de particuliere instanties helemaal geen onderlinge samenwerking hebben in de rijstsector, waardoor er onnodig veel energie en financiële middelen verloren gaan. “We moeten nu onze expertise gaan bundelen, zodat een ieder er voordeel aan heeft”, aldus de OW MCP-directeur.

Volgens het nieuwe schema zal de inzaai van padie officieel op 5 november aanstaande beginnen in Nickerie. Rijstboeren hebben dan de gelegenheid om in een periode van acht weken hun arealen in te zaaien. “Dat betekent dat wij deze week nog het nieuw seizoen gaan inluiden middels het openstellen van de drie hoofdinlaten die rechtsreeks in verbinding staan met de Nanizwamp”, zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV Regio West. Wat Wageningen betreft, zal de inzaai daar ook op 5 november van start gaan. “Alleen zullen daar de pompen een week later in werking worden gesteld, zodat de boeren hun oogst kunnen binnenhalen”, zegt Ganpat.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

29-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics