Nickerie.Net, donderdag 28 oktober 2010


Politietopper bemiddelt succesvol in kwestie dc Shankar

Nickerie - Het hoofd Gewestelijke Dienst van het Korps Politie Suriname, Agnes Vieira- Daniels bemiddelt tussen districtscommissaris van Nickerie, Bhagwathpersad Shankar en de Gewestelijke Politie Commandant, August Sabajo. Zij had vandaag op de werkkamer van de dc een goed gesprek met beiden. Vieira-Daniels wilde weten waarom Shankar het korps van Nickerie beschuldigt van: “patronage, corruptie en nepotisme”.

Districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar.

“Ik heb uitgelegd dat ik die uitspraken in een bepaald context heb geplaatst en dat niet het hele korps bevuild is. Er zijn enkelingen die een scheve schaats hebben gereden en tegen hen zullen er maatregelen getroffen worden. Er is hiervoor begrip getoond”, aldus Shankar.

De plooien tussen Shankar en Sabajo zijn glad gestreken. In een twee en een half durend gesprek hebben beide partijen hun hart gelucht. Sabajo had per brief Shankar gevraagd om ontvangen te worden, zodat zaken te bespreken. Sabajo kon de uitlatingen van Shankar niet plaatsen. De dc ging in op de uitnodiging en het gesprek wierp vruchten af.

Volgens Shankar zijn zaken die misgelopen waren, uitgesproken. Zo zal er beter gelet worden op signalen vanuit het veld en de dc. Elke maandag zal er een onderhoud tussen Sabajo en Shankar plaatsvinden, waarbij beide partijen elkaar over actuele zaken zullen doorspelen. Het contact zal formeel en informeel gelegd worden, zodat conflictsituaties uitblijven. Bovendien zal er feedback aan elkaar gegeven worden, zodat de dienstverlening naar de gemeenschap toe optimaal zal zijn. Sabajo zegt dat het gesprek positief is geweest en dat de samenwerking gecontinueerd wordt.

Ook met Bramdew Rampadarth, voorzitter van de Veehouders Vereniging Nickerie, heeft Shankar een onderhoud gehad. “De bal is nu op zijn helft. Met dit gedrag, door leugens te vertellen, bereikt hij niets. Hij doet zichzelf kwaad en wekt minachting op aan het adres van zijn familie. Hij is wegens laster en smaad aangeklaagd. We moeten altijd binnen wet en recht blijven”, aldus Shankar. Volgens Rampadarath heeft de dc Ramdew Karaya ondersteund in het afpakken en verdelen van de Stalweide door positief advies te geven. De dc zegt nooit adviezen gegeven te hebben over Stalweide.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS/FOS Network

28-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics