Nickerie.Net, woensdag 03 november 2010


Directeur Doelwijt: "Rechter stelde mij in het gelijk"

Paramaribo - De directeur van E.P.Meyer Lyceum, Joan Doelwijt, zegt aan Starnieuws dat niet door haar toedoen er een dwangsom is van SRD 100.000. Zij vindt dat directeur Ruben Soetosenojo zaken verkeerd in de publiciteit heeft gebracht. Soetosenojo zei eerder op de morgen dat Doelwijt vaker dingen gedaan heeft die niet kunnen. Zij is eerder berispt door hem.

Directeur Joan Doelwijt van E.P. Meyer Lyceum. Zij is buiten functie gesteld.

Doelwijt merkt op dat in de repetitieweek drie jaar geleden een leerling flink te keer is gegaan op school. Op basis daarvan was de leerling geschorst. Er is inderdaad een rechtszaak geweest. "Ik heb de rechtszaak gewonnen. Er is een vonnis hierover. De rechter heeft mij in het gelijk gesteld", aldus Doelwijt. Later is er een nieuwe rechtszaak geweest in dezelfde zaak tegen het Minov.

Doelwijt zegt dat door nalatigheid van de Minov-leiding en hoofdinspecteur Satin Soekhoe van Voortgezet Onderwijs op Senioren-niveau (VOS) Minov de zaak verloren heeft. "Maar ik sta in mijn recht. Ik hoef niks te corrigeren. Het vonnis van de rechter is voor mij belangrijker dan een opdracht van het Minov", aldus Doelwijt. Zij vindt dat de inspecteur en Minov onder het op een akkoordje gegooid hebben met de vader van de leerling, om haar een hak te kunnen zetten. Zij vindt dat de ontheffing tegen haar ook hiermee te maken heeft.

Soetosenojo zegt dat de directeur geweigerd heeft de opdracht van het Minov uit te voeren, waardoor de dwangsom in drie jaar enorm opgelopen is. Minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling zegt dat alles wat in het verleden is gebeurd, los staat van deze zaak. Hij wil niet ingaan op de rechtszaak, waarin het Minov is veroordeeld omdat hij de twee zaken gescheiden wil houden.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics