Nickerie.Net, woensdag 03 november 2010


Onderhandse gunningen ter discussie in DNA

03/11/2010

Paramaribo - Het onderwerp onderhandse gunningen verstrekt door de overheid aan aannemers en dienstverleners, was gisteren weer een heet hangijzer tijdens debatten van De Nationale Assemblee. Zowel coalitie- als oppositieleden hebben de regering hierover vragen gesteld. Oppositielid Mahinder Jogi (NF/VHP) ging zelfs zo ver door op te merken, dat het er veel van heeft dat het ministerie van Openbare Werken momenteel “een nest van boeven en bandieten” is geworden. Op instructie van parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons nam hij deze woorden terug.

Jogi wilde van de regering weten of er een ontheffingsresolutie door de president is geslagen omtrent de onderhandse gunning voor de renovatie van een deel van het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken. Met die gunning ging meer dan SRD 650.000 gemoeid. De politicus wilde weten wat zo dringend was dat deze werkzaamheden onderhands gegund moesten worden en in hoeverre er sprake is van een doelmatige besteding. Volgens Jogi overtreedt de regering de Comptabiliteitswet die aangeeft dat bij elke staatsuitgave van meer dan SRD 30.000 een openbare aanbesteding gehouden dient te worden. Wordt onderhands gegund, is voorgeschreven dat meerdere offertes moeten worden ingewonnen.

Mahinder Jogi (NF/VHP) heeft gisteren tijdens de openbare vergadering van het parlement aangegeven dat de regering de Comptabiliteitswet overtreedt. dWTfoto / Annelies Verhelst -.

Ook over het plegen van aanpassingen aan een dienstvoertuig van OW-minister Ramon Abrahams stelde Jogi vragen. Voor een bedrag van zo’n SRD 154.000 zijn aanpassingen aan het voertuig gepleegd. Jogi wilde weten of de auto eigendom van de staat of een persoonlijk eigendom van de bewindsman is. Indien de auto van de staat is, rijst volgens hem de vraag, of Abrahams bevoegd is aanpassingen te laten plegen.

Is het zijn persoonlijk bezit, dan vraagt de VHP’er zich af of de minister niet bezig is zich middelen van de staat toe te eigenen om daarmee de aanpassingen te betalen. Hij voerde aan, dat toenmalig minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Alice Amafo, genoodzaakt was af te treden, toen bekend werd dat haar verjaardagsfeestje uit staatskas gefinancierd was. Volgens Jogi zou met het geld waarmee Abrahams zijn auto heeft laten ‘pimpen’, zoals dat populair heet, scholen gebouwd kunnen worden of bushouders uitbetaald kunnen worden, of politieambtenaren die overwerk verrichten.

Ook coalitielid Melvin Bouva (MC/NDP) wilde weten wat er aan de hand is bij OW. Volgens hem was er bij de renovatie door Abrahams geen sprake van uitzondering, maar is het meer regel dat onderhands werken worden gegund door dit ministerie. De parlementariër schermde met een aantal onderhandse gunningen die door de vorige minister van OW zijn verstrekt. Zo werd onder meer riolering van de Domineestraat onderhands gegund voor een bedrag van 8 miljoen US dollar, het drukken van accijnszegels voor een bedrag van SRD 129.000, alsmede herasfaltering van de Martin Luther Kingweg voor SRD 4.1 miljoen.

Een aantal van de onderhandse gunningen die Bouva opsomde werden kort voor de verkiezingen van 25 mei 2010 verstrekt. “Laat de regering komen uitleggen wat de urgentie was om af te wijken van de Compatbiliteitswet”, stelde Bouva. Ook wil hij van de regering weten wat in de toekomst het beleid omtrent onderhandse gunningen zal zijn.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics