Nickerie.Net, woensdag 03 november 2010


Opnieuw dambreuk Bigi Pan

Beta Debidien, 03/11/2010

NIEUW-NICKERIE - Beroepsvissers actief in Bigi Pan vrezen voor de tweede keer in korte tijd brodeloos te worden. Opnieuw is namelijk een lek ontstaan in een dam aan de noordzijde langs de kust waardoor de lagune weer dreigt leeg te lopen. Vissers die anoniem willen blijven, zeggen dat in de directe omgeving van de oude damwand te Burn Bush, dat eerder dit jaar werd hersteld, wederom een opening is ontstaan van ongeveer vier tot vijf meter breed en anderhalve meter diep waardoor het zwampwater met volle kracht naar zee stroomt.

Bij navraag op de afdeling LBB van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer Nickerie, blijkt dat het waterpeil inderdaad met 30 centimeter is gezakt. “Wanneer de regens uitblijven en de zaak niet tijdig wordt hersteld, hebben we dan weer een probleem waarbij meer dan honderd gezinnen die afhankelijk zijn van het economisch gebeuren in Bigi Pan direct in problemen zullen geraken”, zegt Soewondo Amatroe-

Dit is de locatie waar de oude breuk was ontstaan. De overheid had toen alles gedaan om de zaak structureel te herstellen. Op slechts enkele meters verwijderd is een nieuwe dambreuk ontstaan waardoor de Bigi Pan dreigt leeg te lopen.-dWTfoto/Beta Debidien.

sijat, beheerder van het Bigi Pangebied. Hij heeft tot twee keren toe geprobeerd om de zaak handmatig te dichten, maar zonder resultaat. “Er moeten in ieder geval machines gedirigeerd worden naar de locatie om de opening structureel aan te pakken.” De beheerder heeft het probleem de vorige week aangekaart bij minister Martinus Sastroredjo tijdens diens bezoek aan Nickerie. De bewindsman heeft beloofd bij zijn terugkeer dit probleem bespreekbaar te maken, zodat de nodige middelen beschikbaar worden gesteld.

Intussen maakt het ministerie van Openbare Werken aanstalten om het lek te dichten. Er is onlangs een openbare inschrijving hiervoor gehouden. Vernomen wordt dat aannemer Doerdjan als laagste inschrijver in aanmerking is gekomen om de zaak te herstellen. Het wachten is nu op het ministerie van Financiën, die de middelen vrij moet maken om het project te kunnen opstarten.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

29-10-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics