Nickerie.Net, woensdag 03 november 2010


Sharmila Mansaram op non-actief minister Misiedjan in opdracht van Bouterse

Ivan Cairo, 02/11/2010

Paramaribo - Sharmila Kalidien-Mansaram, onderdirecteur bij het ministerie van Justitie en Politie is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld door minister Martin Misiedjan. Zij wordt verweten tijdens een interview op 25 oktober met Radio-10 onacceptabele uitspraken aan het adres van president Desi Bouterse en minister Misiedjan te hebben gedaan. De uitspraken leiden tot ondermijning van het gezag van de president en politisering van het ambtelijk apparaat, stelt de bewindsman in een brief aan Mansaram.

Ze krijgt de gelegenheid om zich binnen drie dagen te verweren, maar vooruitlopend op dat verweer wordt de onderdirecteur met toepassing van artikel 23 lid 1 van de Personeelswet met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld.

De krant verneemt dat dit de eerste stap is naar ontslag van Mansaram. De opdracht zou rechtstreeks van president Bouterse zijn gekomen en functionarissen van zijn kabinet en het ministerie van Justitie en Politie werken al aan het formuleren van het ontslag. Ook wordt vernomen dat deze kwestie binnen de raad van ministers is besproken. Om commentaar gevraagd door de Ware Tijd, zegt Mansaram over deze kwestie voorlopig geen uitlatingen of mededelingen te doen. Het enige dat ze kwijt wilde is dat ze zich zoals gevraagd zal verweren en indien noodzakelijk ze de weg naar de kantonrechter niet zal schuwen. Wat minister Misiedjan haar kwalijk neemt, is dat ze tijdens het radio-interview aangaf dat “het staatshoofd eventjes president is”, en het “onethisch” vindt dat de bewindsman haar vroeg haar handtekening te plaatsen onder de notulen van een onderhoud dat hij met haar had.

Ook had de onderdirecteur aangevoerd er niet van gediend te zijn, door de bewindsman op het matje te worden geroepen. Daarnaast heeft ze volgens minister Misiedjan hem en de regering besproken. “U dient als ambtenaar te weten, dat u niet langer deel uitmaakt van De Nationale Assemblee en daarom geen parlementaire immuniteit meer geniet om bepaalde uitspraken in het openbaar te kunnen doen”, gispt de justitieminister in zijn brief. Mansaram wordt er verder op gewezen, dat ze uit hoofde van haar functie de gezagsverhoudingen met haar meerdere en de president dient te respecteren. In het interview heeft ze volgens Misiedjan de gezagsverhoudingen “terzijde geschoven alsook de moreel-ethische waarden en normen genegeerd”.

Op 22 oktober had Misiedjan een onderhoud met Mansaram, die onderdirecteur Algemeen Beheer is, waarbij hij aangaf haar te zullen ontheffen uit die functie. Als reden werd aangevoerd “een andere bemensing” en dat reorganisatie van het ministerie haar ontheffing noodzakelijk maakte. Ze had tot gisteren de gelegenheid om aan te geven waar zij binnen het ministerie eventueel geplaatst zou willen worden. In een brief van 25 oktober aan de bewindsman geeft de onderdirecteur aan, dat hij rechtens elke bevoegdheid mist om haar te ontheffen, aangezien ze bij presidentiële resolutie werd aangesteld. Ook heeft Man- saram er op gewezen dat krachtens de Personeelswet er geen enkele grondslag is om haar uit haar functie te ontheffen.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics