Nickerie.Net, woensdag 03 november 2010


BvL: Minov moet maatregel directeur Lyceum 2 intrekken

Paramaribo - De Bond van Leraren (BvL) eist van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) dat directeur Joan Doelwijt onmiddellijk in haar functie wordt hersteld. Zij is schriftelijk buiten functie gesteld door directeur Ruben Soetosenojo van Onderwijs. Het E.P. Meyer Lyceum werd rond negen uur gesloten. Leraren hebben uit protest tegen de actie van het Minov het werk neer.

Leerlingen protesteren tegen de leraren die besloten het werk neer te leggen.

"Wij moeten de waarden en normen die wij voorstaan, behouden. De school is een vormingsinstituut. Leerlingen die in de fout gaan, moeten gecorrigeerd worden. In plaats dat het Minov op een goede manier tot een oplossing komt, wordt olie op het vuur gegooid", zegt Wilgo Valies, voorzitter van de BvL. De directie heeft veertien leerlingen geschorst na beledigende uitlatingen op Facebook onder een foto van de ICT-lerares.

Valies merkt op dat als het Minov de directeur uit haar functie plaatst, dat meteen bij alle leraren moet gebeuren. Besloten is dat de BvL met Minov om de tafel gaat zitten. Als het Minov de maatregel niet terugdraait, zal de BvL in actie gaan. De overige leraren zullen zich solidair tonen.

Satin Soekhoe, hoofdinspecteur Voortgezet Onderwijs voor Senioren, vroeg de leerlingen om rustig naar huis te gaan. Hij legde uit dat geen van de onderdirecteuren de leiding wil overnemen. Het Minov zal met oplossingen komen. De leerlingen zijn gebelgd dat de school nu gesloten is. "Een flauwe grap legt de school plat. Het had nooit zover moeten komen", zegt parlementariėr Melvin Bouva, lid van de vaste commissie van Onderwijs. Ook hij sprak de scholieren toe en zei dat De Nationale Assemblee de zaak op de voet volgt.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics