Nickerie.Net, zondag 07 november 2010


Eerherstel voor directeur E.P.Meyer Lyceum

Paramaribo - Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal de brief waarin directeur Joan Doelwijt van E.P.Meyer Lyceum van haar functie is ontheven, intrekken. Dit staat in de principe-overeenkomst die bereikt is tussen de Bond van Leraren (BvL) en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Formeel willen geen van de partijen iets loslaten over de principe-overeenkomst die door bemiddeling van vicepresident Robert Ameerali is bereikt vrijdagavond. Doelwijt was uit haar functie ontheven, nadat zij weigerde om de schorsing die aan 14 leerlingen opgelegd was, terug te draaien.

Joan Doelwijt, directeur van E.P. Meyer Lyceum

De BvL houdt zondagmorgen om 11 uur de overeenkomst voor aan de algemene ledenvergadering. "Ik ben positief ingesteld en ik sta achter de principe-overeenkomst die wij bereikt hebben. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn om de leden ervan te overtuigen dat hiermee verder gewerkt zal worden. Het gaat om een basis, de uitwerking moet nog volgen", zegt Valies cryptisch aan NSS. Hij wil niks loslaten. "We moeten voorkomen dat zaken vóór de ledenvergadering naar buiten komen", aldus Valies.

Het Minov is ook super zwijgzaam. "Nee, wij hebben een afspraak gemaakt. Ik zal mij eraan houden. Niemand moet ons iets kunnen verwijten als zaken uitlekken", zegt directeur Ruben Soetosenojo. Hij benadrukt dat de school weer normaal moet draaien en alle partijen moeten zich daartoe inzetten. Soetosenojo wil niks loslaten over het bereikte akkoord. Valies zegt dat de leraren bijzonder getroffen zijn door de Facebook-affaire. Er zijn wonden ontstaan die geheeld zullen moeten worden. Dat is een proces. Hij hoopt dat de principe-overeenkomst door de ledenvergadering geaccepteerd zal worden als een basis van waaruit de normalisatie moet volgen.

"Ik heb ervoor gekozen om op zondag te vergaderen omdat wij maandag met het onderwijsproces willen aanvangen", aldus Valies. Hij hoopt dat er voldoende leden komen op de vergadering, want hierdoor kan de BvL ook laten zien hoe belangrijk deze zaak is. Het zit de leraren bijzonder hoog wat er is gebeurd, zegt Valies.

Update 7nov 13:30 uur:

BvL akkoord met principe-overeenkomst Minov

De ledenvergadering van de Bond van Leraren (BvL) is vanmiddag akkoord gegaan met de principe-overeenkomst die het bestuur heeft bereikt met het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). "Het akkoord wordt volledig uitgevoerd", zei voorzitter Wilgo Valies na afloop van de vergadering die ruim twee uur heeft geduurd.

De BvL vond het principieel dat de buiten functie stelling van directeur Joan Doelwijt van E.P. Meyer Lyceum is teruggedraaid. De brief van het Minov waarin zij buiten functie is gesteld, moet als niet geschreven worden beschouwd. Valies zegt dat dit een heet hangijzer was. De directeur kan niet gedesavoueerd worden.

Later op de middag is er een gesprek met de leraren van E.P. Meyer Lyceum. De school gaat maandag open. Zaken zullen verder worden uitgewerkt. De BvL wil dat het Minov zich niet onnodig bemoeit met het beleid op de scholen. Deze zaken zullen nader worden uitgewerkt.


 

Inspectie blijft er bij Lyceum-directeur verkeerd heeft gehandeld

De inspectie van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren blijft erbij dat directeur Joan Doelwijt van het E.P.Meyer Lyceum de grote boosdoener is in de Facebook-affaire. Hoofdinspecteur Satin Soekhoe zegt dat Bond van Leraren (BvL) geen overwinning heeft geboekt op het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en de inspectie. “Het ministerie heeft gekozen om in het belang van het onderwijs en de voortgang daarvan de buiten functie stelling terug te draaien”, zegt Soekhoe. Hij hekelt het feit dat BvL-voorzitter Wilgo Valies een totaal andere wending aan de zaak heeft gegeven en gedreigd heeft met het platleggen van het totale middelbaar onderwijs in Suriname. Soekhoe is niet over te spreken over dat zondag na de vergadering van de BvL, Valies aan journalisten gezegd dat Soekhoe een persoonlijk probleem heeft met Doelwijt en haar weg wil hebben als directeur op de school.

Verkeerde procedure

Directeur van E.P.Meyer Lyceum Joan Doelwijt (rechts) in gesprek met leraren zondag na de vergadering van de Bond van Leraren.

“Laat me met klem benadrukken dat ik persoonlijk geen enkel probleem heb met de directeur van de school. We zijn beiden twee functionarissen met aparte bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ik heb van een journalist vernomen wat er op die school gebeurde, terwijl mevrouw Doelwijt zoals het hoort, haar superieuren in kennis had moeten stellen. Zo een zwaarwichtige aangelegenheid pak je op dit niveau niet alleen aan. Wij hebben haar dat bericht en gevraagd de schorsing terug te draaien. Wij wilden rust brengen in de kwestie, een onderzoek doen en dan de juiste strafmaatregelen toepassen, want de leerlingen zijn hoe dan ook in de fouit gegaan”, zegt Soekhoe.

“Als men zaken uit het verleden aanhaalt, kan ik alleen zeggen dat deze directeur steeds dit soort fouten maakt en haar eigen weg bewandelt. Wat ik u hier zeg is mijn mening en zoals ik er vanuit mijn functie als inspecteur er tegen aan kijk”, zegt Soekhoe die niet van plan is op zijn uitspraken terug te komen. Doelwijt heeft na de vergadering vandaag geen commentaaar willen leveren op de vraag of er wel een persoonlijk probleem zou zijn. “Daarvoor moet u naar de voorzitter van de BvL”, aldus Doelwijt.

Bemiddeling nodig

Soekhoe zegt dat hij nimmer heeft gesuggereerd dat Doelwijt vervangen moet worden als directeur. Wat woensdag is gezegd, is dat wij een vervanging zoeken voor de periode waarin zij uit haar functie is ontheven. Ik heb er geen enkele baat bij haar ontslag”, aldus Soekhoe. De hoofdinspecteur vindt dat Valies en zeker Doelwijt de gemeenschap verkeerd hebben ingelicht in deze kwestie. “Waarschijnlijk om ondersteuning te zoeken bij het publiek. Maar ik weet wat ik u zeg”, aldus Soekhoe.

Op de vraag hoe verder zegt hij dat er nog gesprekken komen. Het enige wat nu voor hem belangrijk is, is dat morgen de school kan beginnen en dat het onderwijsproces in het land normaal kan plaatsvinden. “Daarom hebben wij de buiten functie stelling terug gedraaid”, legt de hoofdinspecteur uit. Valies zei vandaag na de BvL vergadering dat deze zaak niet helemaal is opgelost. Als er geen bemiddeling komt voorziet hij dat binnen de kortste keren er weer problemen op deze school zullen zijn.

(Wilfred Leeuwin)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

05-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics