Nickerie.Net, vrijdag 05 november 2010


Minister Moestadja benadrukt verheffend karakter Divali

Paramaribo - Een groot deel van het Surinaamse volk viert, samen met meer dan 1 miljard mensen wereldwijd, met zeer veel toewijding Divali. Dit feest wordt in Suriname gevierd sinds 1873, met de komst van de Lallarookh. Dit zegt minister Soewarto Moestadja in een officiële toespraak tot het volk via radio en televisie.

“Met de invoering van Divali als bijzondere, met de zondag gelijkgestelde dag, worden wij als natie in de gelegenheid gesteld onze multi-etnische en multireligieuze gemeenschap te waarderen en te koesteren. Respect en eerbied voor de diverse geloofsovertuigingen zijn de basis voor de geestelijke verheffing van ons volk”, zegt Moestadja. Officieel heeft de raad van ministers vandaag goedgekeurd dat Divali gelijk gesteld wordt met de zondag.

“Ik spreek de oprechte wens uit dat het licht van Divali ons kan leiden naar die geestelijke verheffing als een voorwaarde voor vooruitgang en ontwikkeling. En dat het een bindmiddel tussen ons mag zijn, ongeacht etniciteit, religie, sekse of maatschappelijke positie”, aldus de bewindsman. In alle godsdiensten heeft licht een bijzondere betekenis. Licht staat als symbool voor goedheid, openheid, eerlijkheid, transparantie, goedheid en liefde. Bij het Divalifeest wordt in feite een aanroeping tot de Allerhoogste gericht met als betekenis: ”Wij willen geen duisternis, maar verlichting in onze harten, in onze huizen”.

Op deze dag worden onder andere gebeden opgedragen aan Maha Lakshmi (het Grote Licht). Zij staat symbool voor de huiselijke sfeer, met als belangrijkste persoon de moeder in huis. De moeder neemt tijdens dit feest dan ook een centrale positie in. De hoeksteen van de samenleving, namelijk het gezin, zal niet uiteenvallen als de moeder standvastig blijft in het licht, al zou de vader zijn plichten verzaken.

In dit kader mag gezegd worden dat de moeder een grote verantwoordelijkheid draagt in de instandhouding van de gemeenschap en uiteraard ook van de schepping. Het contrast tussen licht en duisternis is een universeel verschijnsel. Het licht geeft de mens de spirituele verheffing. Hierdoor kan afstand genomen worden van bepaalde neigingen, zodat het goddelijke nagestreefd kan worden. Aldus de bewindsman.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics