Nickerie.Net, vrijdag 05 november 2010


Suriname beste Malariabestrijder van het Amerikaanse continent

Nickerie - Door de behaalde successen bij de bestrijding van malaria, is Suriname de "malaria champion" geworden van het Amerikaanse continent. Donderdag kreeg het ministerie van Volksgezondheid te horen dat Suriname deze titel, die wordt toegekend door de Pan American Health Organisation (PAHO), mag dragen. De titel valt toe aan de Malaria Board, 's lands hoogste orgaan in de malariabestrijding, dat in 1995 door het ministerie in het leven is geroepen. De PAHO is een regionale divisie van de Wereldgezondheidsorganisatie, een VN-orgaan.

Goudvelden In de Malaria Board zitten deskundigen en beleidsmakers. Dankzij deze bundeling van expertise en doorzetting kan Suriname slagvaardig en effectief opereren in de bestrijding van deze infectieziekte. Hierdoor zijn de dorpen in het binnenland inmiddels vrijwel geheel vrij van malaria. Alleen op de goudvelden komt de ziekte nog met enige regelmaat voor. Een integrale aanpak op de goudvelden werpt ondertussen vruchten af. Met onder meer fondsen van het Global Fund to fight Aids, Malaria and Turberculosis - een internationale pot met hulpgeld - is de Malaria Board erin geslaagd partnerschappen aan te gaan met de goudzoekers. Dit zijn vaak Brazilianen die op eigen houtje opereren, zich met moeite laten behandelen als ze ziek worden, en veel op en neer reizen naar de stad. Als ze drager zijn van de malariaparasiet kunnen ze via muskieten opnieuw malaria verspreiden.

Er kwam een malariacentrum op de goudvelden.Er kwamen folders en andere documentatie in het Portugees. De goudzoekers kregen gratis klamboes. Leken werden getraind om op de goudvelden malaria te herkennen en in simpele gevallen te behandelen. Daarnaast laat de Malaria Board de dorpen in het binnenland scherp in de gaten houden. Daar worden zowel mensen als muskieten regelmatig getest. Voor de PAHO was dit reden genoeg om de Surinaamse aanpak te verkiezen boven die van Columbia en BraziliŽ. Deze twee landen waren ook genomineerd voor de titel malariakampioen.

Klamboes Marthelise Eersel, directeur Volksgezondheid op het ministerie, is opgetogen. "We werken al bijna zestien jaar in de Malaria Board aan de eliminatie van malaria. Dit is een geweldige erkenning." Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door parasieten die via een muggenbeet in het lichaam terecht komen. De mug is dus de overbrenger van de parasiet van de ene malariapatiŽnt naar de andere. Ziekteverschijnselen die bij malaria horen zijn koude rillingen, koorts, spierpijn en hoofdpijn. Ernstige vormen van malaria kunnen tot de dood leiden. Terwijl de ziekte eenvoudig te voorkomen is: door muggen geen kans te geven te broeden in stilstaand water, en door mensen te beschermen tegen muggenbeten met klamboes en antimuggenmiddelen. Jaarlijks overlijden zo'n 1 miljoen mensen aan malaria, voor het overgrote deel in Afrika en voor het overgrote deel kinderen jonger dan 5.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics