Nickerie.Net, maandag 08 november 2010


Mansaram eist 'ongedaan maken' buiten functie stelling

Nickerie - Onderdirecteur op het ministerie van Justitie en Politie, Sharmila Mansaram vindt het onterecht dat zij buiten functie is gesteld door minister Martin Misiedjan. Via haar raadsman, Freddie Kruisland, eist zij dat de buiten functie stelling onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt.

Sharmila Mansaram vecht haar buiten functie stelling als onderdirecteur op Justitie en Politie aan. (Foto: Dagblad Suriname)

Mansaram moest zich verweren over uitspraken die zij gedaan heeft op 25 oktober via Radio 10. Deze uitspraken zouden volgens Misiedjan ernstig plichtverzuim opleveren. Daarom is zij buiten functie gesteld. Kruisland wijst erop dat alleen de president bevoegd is de onderdirecteur buiten functie te stellen. Zij is volgens de personeelswet door de president bevorderd tot onderdirecteur. De gronden waarop Mansaram buiten functie is gesteld, worden in het verweer betwist.

Kruisland stelt dat de buiten functie stelling zijn zijn cliŽnte "nietig en rechtens van onwaarde is". Hij eist dat dit onmiddellijk ongedaan behoort te worden gemaakt. In het verweer wordt ook ruime aandacht besteed dat Mansaram haar mening heeft geuit in het radioprogramma. Hiermee heeft zij zich niet schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Benadrukt wordt dat alle dienst opdrachten stipt en loyaal zijn uitgevoerd. Als de minister niet er toe overgaat om de buiten functie stelling ongedaan te maken, zal Mansaram zich wenden tot de rechter.

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

08-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics