Nickerie.Net, maandag 08 november 2010


Obama: Nederland kleiner dan Mumbai

Washington - Was het een terloopse opmerking die de Amerikaanse president Barack Obama zaterdag over Nederland maakte? Of speelde het negatieve Nederlandbeeld uit zijn jeugd tijdens zijn Aziëreis op?

De Amerikaanse president Barack Obama in India.  Foto: AFP

 „Onze totale handel met uw land is nog altijd minder dan onze handel met Nederland – dit is een land met minder inwoners dan de stad Mumbai.”

Obama’s officiële uitlatingen over Nederland beperkten zich tot nu toe tot diplomatieke frasen. Vorig jaar, tijdens het eerste bezoek van een Nederlandse delegatie aan het Witte Huis, noemde hij de relatie „uitzonderlijk goed” en had hij „bewondering” voor de „internationale verplichtingen” die Nederland aangaat. Feit is dat hij daarna niet de hulp kreeg die hij vroeg – niet bij de voorgenomen sluiting van Guantánamo Bay, niet voor de NAVO-missie in Afghanistan.

Feit is ook dat Obama in zijn vroege jeugd een uiterst negatief beeld van Nederland kreeg bijgebracht. Tussen zijn vierde en tiende levensjaar werd hij mede opgevoed door zijn Indonesische stiefvader, Lolo Soetoro, die in zijn eigen jeugd traumatische ervaringen met Nederland had.

In Dreams from My Father, Obama’s autobiografie, beschrijft Obama dat zijn stiefvader werd getekend door de politionele acties. Het Nederlandse leger brandde zijn ouderlijk huis plat toen Soetoro een kind van 12 was. Soetoro’s vader en oudste broer werden door Nederlanders gedood tijdens de politionele acties. Soetoro en Obama’s moeder besloten in 1967 pas van Hawaii naar Djakarta te verhuizen toen ze zeker wisten dat Nederland niet als machthebber terugkeerde. „Alles zou veranderen nu de Nederlanders waren verdreven”, aldus Obama in Dreams.

Het beeld werd dit jaar gecompleteerd door David Remnick in de biografie The Bridge. Remnick sprak met Obama’s halfzuster, Maya Soetoro. De politionele acties betekenden voor Obama’s stiefvader ook dat zijn familie al zijn bezittingen moest afstaan. De enige manier om nog aan eten te komen waren de juwelen van zijn moeder. Zij verkocht ze allemaal, „een steen per keer, totdat de oorlog eindelijk voorbij was”.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NRC

08-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics