Nickerie.Net, woensdag 10 november 2010


Mahinder Jogi: ‘Ik wil niet beknot worden’
Geplaatst: 10/11/2010

Paramaribo -  ‘Ik wil niet beknot worden in de uitoefening van mijn werkzaamheden’, zegt het VHP-assembleelid Mahinder Jogi tegenover Dagblad Suriname. Onlangs is hij naar eigen zeggen onheus behandeld door de minister van Openbare Werken, Ramons Abrahams, die hem sommeerde zich om 7 uur aan te melden bij Milieubeheer waar hij fungeert als beleidsadviseur. ‘Weet de minister niet dat ik ook een volksvertegenwoordiger ben?’ aldus Jogi tegenover Dagblad Suriname. De wijze waarop hij door zijn meerdere is aangemaand om omstreeks 7 uur aan het werk te verschijnen op Milieubeheer, beschouwt hij als beknotting van het recht om zijn werk als parlementariër naar behoren te doen.

De komende periode zal hij een schrijven richten aan parlementsvoorzitter Jenny Simons en aan de orde stellen dat hij niet gehinderd wil worden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Echter, hij heeft nog geen pasklaar antwoord op de vraag waarvoor hij zal kiezen indien op hem een verzoek wordt gedaan te kiezen voor het parlementair werk of het beleidsadviseurschap op Milieubeheer. ‘Wanneer het zover is, zien we wel.’

Gisteren stelde Jogi de kwestie in het parlement ook aan de orde. ‘Is het de regering bekend dat naar aanleiding van de ingekomen stukken die eerder op de agenda zijn geweest, de OW minister heeft gemeend mij uit te nodigen en op een wijze te behandelen dat een goed minister niet betaamt?’ Parlementsvoorzitter Simons stelde hem vervolgens de volgende vraag: ‘Staat er daarover iets in de ingekomen stukken? U mag praten naar aanleiding van de ingekomen stukken.’ Volgens Simons moest Jogi zich houden aan de ingekomen stukken.

‘Ik begrijp dat u een probleem hebt gehad met uw baas. Maar dat is op dit moment niet aan de orde’, aldus parlementsvoorzitter Simons. Zij stelde voor zijn klacht per schrift te richten naar de leiding van het parlement. ‘En wij gaan het behandelen. Indien na onderzoek mocht blijken dat het om een onheuse behandeling van de parlementariër gaat, zal het parlement zich daarmee bemoeien.’

Asha Bhagwat

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

10-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics