Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Diabetes is ziekte nummer één in Nickerie

Nickerie - Diabetes Mellitus (DM), in de volksmond Suikerziekte genoemd, is de meest voorkomende ziekte in Nickerie. Volgens internist Manorath Doerga kampt ruim tien procent van de bevolking hiermee. DM komt het meest onder Hindostanen voor. Het district wordt grotendeels door die bevolkingsgroep bewoond. Doerga zegt dat deze ziekte, vooral DM type 2, zorgwekkend is en dat de aanpak hiervan noodzakelijk. Wordt dit niet ingedamd dan zal het aantal binnen tien jaar verdubbelen. DM gaat gepaard met overgewicht, slechte lipiden in het bloed en vaak ook hypertensie.

Het presidentieel paleis was zondagavond net als DSB bank blauw verlicht. Dit op verzoek van de gezamenlijke Rotary Clubs Suriname, die aandacht vragen voor Diabetes Mellitus. (Foto Annand Jagesar/lid commissie Diabetes voorlichting gezamenlijke Rotary Clubs Suriname)

Doerga merkt op dat als ouders deze ziekte hebben, de kinderen grotere kans hebben om DM te hebben. Familie en erfelijkheidsfactoren spelen hierbij een rol. Omgevingsfactoren, voedingsstoornissen en inactiviteit leiden sneller tot het ontstaan hiervan. Deze ziekte leidt ook tot nierschade en wereldwijd zijn er 250 miljoen diabetes patiënten. “Preventie en manier van leven zijn belangrijke zaken, waaraan er gewerkt moet worden. Daarnaast moeten mensen die werken in de gezondheidssector zich regelmatig bij- en nascholen om te weten wat er in de wereld gebeurt aan onderzoek, resultaten en vooral nieuwe behandelingsmodaliteiten. Zo kan de ziekte ingedamd worden. Daarnaast moeten de kosten van de gezondheidszorg gereduceerd worden”, aldus de internist.

Volgens Doerga heeft het geen zin om de patiënt steeds medicatie toe te dienen. Dit leidt tot vermindering van de kwaliteit van het leven in de hand, het eerder optreden van complicaties en orgaanschade. “In de gezondheidszorg zullen wij er alles aan doen om orgaanschade te beperken. Hiervan zijn diabetes en hypertensie de belangrijkste. Met goede aanpak, therapietrouw en begeleiding kan de gezondheidsschade van patiënten zolang mogelijk uitgesteld worden”, aldus Doerga.

Het opzetten van een metabole kliniek in het district zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Voor dit model wordt gekozen, omdat er een multidisciplinaire aanpak moet plaatsvinden. Zo kan vooral overgewicht, diabetesregulatie en hypertensie aangepakt worden. Dit zal altijd leiden tot een betere regulatie van het ziektebeeld en voorkomen van ernstige complicaties.

(Wanita Ramnath)

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics