Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


SRD feitelijk gedevalueerd - multiple koersen geïntroduceerd

In de financiële wereld is men niet bekend met een eventueel voornemen van de Centrale Bank van Suriname om in het weekeinde over te gaan tot devaluatie van de Surinaamse dollar.  Informatie, die de krant heeft bereikt, als zou de moederbank  dit weekeinde ertoe overgaan de officiële koers voor de Amerikaanse dollar te verhogen van SRD 2, 80 naar SRD 3,20, blijkt na verificatie evenmin op waarheid te berusten. Wat wel het geval is, is dat in principe het systeem van multipele koersen is geherintroduceerd.

Een topman bij een lokale bank legt uit, dat voor de  import van brandstof en primaire goederen de koers van SRD 2,80 geldt. Voor andere importen stelt de Centrale Bank Amerikaanse dollars en euro’s beschikbaar voor respectievelijk SRD 3,30 en SRD 4, 55. Om voor vreemde valuta tegen deze koersen in aanmerking te komen, kunnen importeurs zich laten inschrijven bij de verschillende banken en wisselkantoren.  Uiteindelijk is het de Centrale Bank zelf, die beslist over de toewijzing. Bepaalde groepen, zoals de importeurs van auto’s zijn sowieso uitgesloten van steun van de Centrale Bank. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), spreekt van de zoveelste interventie, zonder enige mate van transparantie. “Hoe groot is het bedrag, waarmee de Centrale Bank heeft geïntervenieerd, bij welke instellingen is dat gebeurd en hoe gaat het geld worden verdeeld?’, vraagt Binda zich af. Evenals bij voorgaande interventies verwacht hij niet, dat deze interventie enig effect zal sorteren. “Hoe men het ook wil noemen, de Centrale Bank heeft de Surinaamse dollar gedevalueerd.

Het moment waarop je meerdere koersen gaat hanteren, betekent dat niets anders dan dat je je eigen koers niet meer erkent. Wat verwacht je dan van anderen?”. Door het gebrek aan transparantie weet niemand wat er gebeurt met de douanekoers.
Op basis van welke koers  gaan  wij moeten betalen voor nutsvoorzieningen?
Kunnen we nog tickets bij de SLM betrekken tegen de normale bankkoers?
Dat zijn volgens Binda vragen, waar de samenleving zich mee bezighoudt.
“Ik ben zakenman en tevens voorzitter van een bedrijfslevenorganisatie, maar voor de antwoorden op al die vragen ben ik op de pers aangewezen”. Volgens de AKMOS-voorman kan de interventie best  strategisch zijn bedoeld, maar het is bekend, dat bepaalde banken en wisselkantoren in clusters zitten.

“De rest van de samenleving mag het  dan maar uitzoeken”. Binda zegt tot zijn grote teleurstelling te moeten constateren, dat het beleid onder de nieuwe leiding bij de Centrale Bank niet voorspelbaar is. Er wordt geïntervenieerd zonder dat het ook maar aan iemand bekend is, wat het doel ervan is of wat er exact mee wordt beoogd. De AKMOS-topman vergelijkt de interventie met een medicijn. “Als je een tablet slikt, moet je toch tenminste weten hoe lang het duurt voordat hij is uitgewerkt”.  Binda wijst erop, dat de vreemde valuta’s waarmee men heeft geïntervenieerd, door de Surinaamse samenleving zijn verdiend. Hij vraagt zich af in hoeverre men zekerheden heeft ingebouwd om te voorkómen, dat het geld zijn weg vindt naar casino’s en andere kansspelen, waardoor het vreemd geld uiteindelijk wordt weggedragen naar het buitenland. “Want dan zijn we nog verder van huis”.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics