Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Offerfeest nationale feestdag ‘Een hoop zorgen in plaats van vreugde’

Ivo Evers, 15/11/2010

De beslissing om het Offerfeest tot feestdag uit te roepen kwam vier dagen van tevoren: zaterdag ging de Raad van Ministers in spoedoverleg om het besluit te nemen. President Desi Bouterse keurde de beslissing goed en vervolgens heeft Binnenlandse Zaken-minister Soewarto Moestadja de officiële bekendmaking gedaan. Het komt de regering, nu drie maanden op weg, op een hoop kritiek te staan.

“Mijn hele planning komt in de war. Nu moet ik afspraken gaan verschuiven en het productiesysteem van de fabriek gaan aanpassen. Als we op maandag ketjap koken dan moeten we het op dinsdag verpakken. Dat wordt nu opgeschoven naar de woensdag, wellicht dat we komende zaterdag aan de bak moeten omdat het razend druk is deze dagen. Ik heb mijn personeel nog niet eens kunnen spreken. We nemen vandaag een beslissing hoe we dit gaan oplossen.”

Tienduizenden moslim-pelgrims lopen rond de Ka’aba, in het centrum van de Grote Moskee, tijdens de jaarlijkse hadj in Mekka, Saudi Arabië. Jaarlijk trekken er meer dan 2.5 miljoen mensen er heen op pelgrimstocht. Hierna volgt het Offerfeest dat dit jaar voor het eerst in Suriname tot nationale vrije dag is verheven.APfoto/Hassan Ammar -.

Tevreden is Furgill Plet van ketjapfabriek Furlen’s Food allerminst over de beslissing die dit weekend is genomen. En hij weet zich gesteund door veel ondernemers. Respect voor de religieuze achtergrond en de gebeurtenis zelf is er uiteraard, maar de manier waarop het Offerfeest gebombardeerd is tot nationale feestdag, daar is geen goed woord voor over.

Ook op internet is de verontwaardiging groot. ‘Ik kan begrijpen dat de regering de spreiding eerlijk wil verdelen, maar dan moet dat met beleid want meneer ad hoc komt veel te vaak in beeld’, valt in één van de discussies op Facebook te lezen. ‘Het is populisme ten voeten uit en niets anders!’, schrijft iemand op dWTblog. Drie nationale feestdagen in evenzoveel regeringsmaanden, voor velen is het wat teveel van het goede.

Vorige week legden een aantal islamitische organisaties het verzoek neer bij de overheid. “Deze werd ondersteund door veel andere mensen binnen de gemeenschap die de islam belijden”, stelt Soewarto Moestadja, minister van Binnenlandse Zaken. “We moesten wikken en wegen en voor de Raad van Ministers was, net als bij Divali, de periode waarbinnen een beslissing moest worden genomen te kort om overal rekening mee te houden.” “Veel handelaren en ondernemers zitten met de handen in het haar”, stelt Plet. “Dit soort abrupte beslissingen zijn niet positief. Je weet nu niet meer hoe je moet plannen. Vier dagen van tevoren een vrije dag aankondigen, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het zijn de ondernemers die hiervan de dupe zijn.”

Bij ziekenhuizen is het vooral persoonlijk leed. “Een patiënt die een keizersnede krijgt, die telt de dagen af. Morgen zou ze de operatie ondergaan, maar waarschijnlijk zal dat niet doorgaan”, stelt een anonieme medewerkster van het Diakonessenhuis. “Divali was al een ramp en nu komt deze er bovenop. In totaal hebben we deze maand zes zondagen. Sommige doktoren plannen ruim anderhalve maand vooruit. Hun agenda wordt totaal in de war geschopt. Vandaag zullen we een hoop moeten vergaderen en prioriteiten moeten stellen. Het wordt een hele heisa om alles nu om te gooien.”

Het Diakonessenhuis heeft drie operatiezalen waar op een normale dinsdag zo’n twintig operaties worden uitgevoerd. Dat zullen er morgen minder zijn, zodat de wachtlijsten ook weer iets langer worden. Daarnaast krijgen alle werknemers dubbel uitbetaald, voor een instelling als een ziekenhuis, dat het in de regel financieel niet al te breed heeft.

Voor de horecasector is het afwachten wat het Offerfeest brengen gaat. “Het ligt eraan of het een feest is waarbij mensen thuis gaan zitten. Soms komt er bijna niemand, terwijl het personeel toch dubbel uitbetaald krijgt”, zegt Patrick Woei, eigenaar van Spice Quest en Dumpling. “Een feestdag is altijd lastig omdat je de dag ervoor moet voorbereiden. Gisteren heb ik dat al gedaan, omdat we maandag dicht zijn. Een deel van de restaurants gaat overigens gewoon dicht, want die zien het als een zondag.”

“Het gaat toch wel ver, zeker nadat Divali ook al een vrije dag was”, meldt econoom Silvano Tjong-Ahin. “Er moet beter over worden nagedacht. Je ontkomt nu niet aan de vraag of dit het einde is, of dat we nog meer plotselinge vrije dagen kunnen gaan verwachten. Het schept onzekerheid. Het zou goed zijn om het aantal nationale feestdagen tegen het licht te houden en te kijken of de economie het kan verdragen”.-.

Wat is het Offerfeest?

Het Offerfeest (Id al-Adha in het Arabisch), of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de Islam en duurt drie dagen. Het markeert het einde van de pelgrimstocht naar Mekka (Hadj), die alle gezonde, volwassen moslims die over genoeg geld beschikken moeten ondernemen. Id al-Adha wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in opdracht van God (Allah). n de Koran staat het verhaal dat Allah vroeg aan Ibrahiem (Abraham) om zijn zoon te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen. Tijdens het Offerfeest slachten Moslims een schaap, geit, koe of kameel. Het vlees wordt verdeeld onder familie, buren, vrienden en armen. Het feest valt op de 10e dag van de Hadj-maand, na voltooiing van de bedevaart. Dit is 70 dagen na het einde van de ramadan. Op de eerste dag van de Id al-Adha is er, net als met het Suikerfeest, een extra gezamenlijk gebed, gevolgd door een khutbah (preek). Iedereen wordt verwacht zich netjes en zo mogelijk in nieuwe kleren te steken. Het feest herinnert een moslim er aan dat hij bereid dient te zijn om alles op te offeren voor God, zoals Ibrahim zijn zoon wilde opofferen.

Offerfeest is veertiende nationale feestdag

Het Offerfeest van morgen maakt dat Suriname nu in totaal veertien nationale feestdagen kent. Vier zijn christelijk, twee Islamitisch en twee Hindostaans. Marrons en Inheemsen hebben beiden een feestdag en de rest kan in de categorie ‘overig’.

De complete lijst is als volgt:

Nieuwjaarsdag (1 januari),

Goede Vrijdag,

1ste en 2de paasdagen,

Dag van de Arbeid (1 mei),

Keti Koti (1 juli),

Dag der Inheemsen (9 augustus),

Dag van de Marrons (19 oktober),

Phagwa,

Divali,

Eid ul-Fitr (Suikerfeest),

Eid al-Adha (Offerfeest),

Onafhankelijkheidsdag (25 november),

Kerstdagen op 25 en 26 december.

Ter vergelijking: Brazilië en Frankrijk kennen twaalf feestdagen, de Verenigde Staten en Nederland hebben er tien en Japan net als Suriname veertien. Voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten geldt dat op die dagen alleen de ambtenaren vrij zijn. Bedrijven zelf bepalen of hun personeel zelf wel of niet moet werken.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics