Nickerie.Net, maandag 15 november 2010


Verzaken therapie grootste factor diabetes-amputaties

Het niet trouw zijn aan de procedure om het risico van amputatie te voorkůmen bij diabetes-patiŽnten is ťťn van de grootste problemen, waarvan de Surinaamse gemeenschap bewust gemaakt moet worden. Dit kwam tijdens het Diabetes Symposium vandaag naar voren. Verschillende deskundigen uit Suriname en Nederland hebben over het diabetes-gebeuren met elkaar van gedachten gewisseld.

Uit statistieken, die de onder-directeur van Volksgezondheid, Martelise Eersel raadpleegde is gebleken, dat niet alleen het aantal amputaties in het Caribisch gebied aan het  stijgen is ten gevolge van diabetes mellitus, de statistieken wijzen ook uit dat Surinamers met een Indische achtergrond  het meest aan diabetes lijden. Dit heeft verschillende oorzaken. Gedacht wordt aan de cultuur, waarbij bij bijeenkomsten van families gevraagd wordt mee te eten. Ook de verschillende voedingspatronen bij de verscheidene bevolkingsgroepen spelen hierbij een rol. Verder is er een taboe om bekend te maken dat een persoon ziek is. Een diabetes-patiŽnt moet vaak insuline inspuiten, wat een patiŽnt vaak genoeg niet wil doen als hij zich bijvoorbeeld niet thuis bevindt. De bewustwording rond diabetes in Suriname is echter nog laag, stellen de organisatoren van deze kennisuitwisseling. Wie eenmaal ziek is, heeft weinig mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten. Het risico van amputatie wordt steeds groter en kost behalve de patiŽnt, ook de Staat veel geld. Voorts moet de Surinamer ervan bewust gemaakt worden hoe hij diabetes-producten kan herkennen in supermarkten. Gezonde voeding kost veel geld en diabetes-producten vallen ook hieronder. Volgens Eersel moet er nog veel gebeuren op diabetes-gebied, bijvoorbeeld dat de overheid er zorg voor moet dragen dat er een nationaal strategisch plan komt. ďDit is al in een vergevorderd stadiumĒ merkt zij op.

Verder moet er een populatieonderzoek komen en moeten er meerdere organisaties zijn, die zich bezighouden met diabetes, aangezien 8 tot 10 procent van de bevolking de ziekte heeft. De Stichting Diabetes Educatie is tot nog toe de enige organisatie, die zich actief inzet. Ook zal met de verschillende verzekeraars aan tafel gezeten moeten worden. Diabetes-verpleegkundigen worden vaak opgeleid, maar gezondheidsinstellingen zijn niet voorbereid om ze te accommoderen. Morgen is de Internationale Dag van Diabetes. Het thema is: ĎLetís take Control of Diabetes nowí. Het is voor de vierde keer, dat professionals  uit Suriname en Nederland de handen ineenslaan om de diabeteszorg in Suriname op een hoger plan te brengen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /de West

15-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics