Nickerie.Net, donderdag 18 november 2010


Uitspraken Boedhoe verbazen Hildenberg

Ex-minister van FinanciŽn Humphrey Hildenberg is er verontwaardigd over, dat zijn opvolger Wonnie Boedhoe tegenover de pers verklaart, dat tijdens de vorige regering op basis van names and faces bedrijven in aanmerking kwamen voor vrijstelling van invoerrechten bij de import van onderdelen voor machines. ďAls er geen vrijstelling van invoerrechten werd toegekend,  kwam dat door de ruimte, die de wet niet bood. Er zijn wettelijke regelingen en daar kom je niet onderuitĒ.

Humphrey Hildenberg, ex-minister van FinanciŽnHumphrey Hildenberg, ex-minister van FinanciŽn

Hildenberg wijst erop, dat de minister geen  aanvragen voor vrijstelling onder ogen krijgt. De Belastingdienst  heeft  speciale  afdelingen, die zulke zaken afhandelen.  ďTenzij dingen zijn veranderd sinds mijn vertrek, bestaan er geen vergunningen, die door het ministerie van FinanciŽn worden uitgegeven.

 

Wonnie Boedhoe - minister van FINANCIENWonnie Boedhoe - minister van FINANCIEN.

Ik begrijp dus niet zo goed waar mevrouw Boedhoe het over heeftĒ.  Minister Boedhoe heeft in de pers  verklaard in tegenstelling tot haar voorganger iedereen gelijke rechten toe te kennen. Sinds enkele weken zouden ondernemers weer in de gelegenheid zijn aanvragen bij het ministerie van FinanciŽn in te dienen. Ze zou sinds haar aantreden reeds tientallen aanvragen hebben gehonoreerd. En dat is precies wat Hildenberg niet zo goed snapt. ďEr komen geen aanvragen op het bureau van de ministerĒ.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

18-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics