Nickerie.Net, vrijdag 19 november 2010


Hardeo Ramadhin: “Nationale feestdagen stremmen nationale ontwikkeling
Geplaatst: 19/11/2010

Paramaribo - Het a la dol toekennen van vrije dagen aan de verschillende gemeenschappen heeft een grote economische impact. Dit vindt de politieke analist, Hardeo Ramadhin. Volgens hem worden er te snel beslissingen genomen om alle bevolkingsgroepen tevreden te stellen. De ontwikkeling van dit land gaat hierdoor achteruit. Ramadhin zegt dat hij rekening houdt met het aspect van de feestdagen en een ieder een vrije dag gunt, maar het kan niet zo zijn dat men in een weekend of binnen enkele dagen zonder een gedegen evaluatie en zonder goede afstemming op basis van een verzoek een voor een bepaalde groep belangrijke dag tot nationale feestdag uitroept. Een productieve dag verliezen houdt in, inkomstenderving van miljoenen SRD’s voor de Surinaamse natie. Ramadhin is de mening toegedaan dat de regering heel voorzichtig besluiten moet nemen om een dag tot een vrije dag te maken.

Suriname bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen. Een groot deel hiervan heeft een vrije dag. Echter blijkt dat de Chinezen die ook deel uitmaken van onze samenleving geen vrije dag hebben. Enkele jaren terug kregen zij een eenmalige vrije dag toegekend. Ramadhin gelooft dat straks ook de kleine minderheidsgroepen zoals de Chinezen en Libanezen zich gaan bundelen en verzoeken gaan richten tot de regering om ook een vrije dag te krijgen. “Ook zij worden hierdoor gestimuleerd.” Hij hoopt dat de regering in de toekomst niet impulsief zal reageren op verzoeken van gemeenschappen om een voor hun speciale dag uit te roepen tot een nationale feestdag.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

19-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics