Nickerie.Net, vrijdag 19 november 2010


Ministers Juspol en Volksgezondheid blijven in gebreke
Geplaatst: 19/11/2010

Paramaribo -  De minister van Justitie en Politie laat niets van zich horen in de kwestie van Sharmila Kalidien-Mansaram. De buitenfunctiestelling van Kalidien is nog steeds van kracht. De buiten functie gestelde onderdirecteur zegt nog niets te hebben vernomen van de minister. Het ultimatum verstrijkt op 1 december. “Dus er zit nog wat tijd daartussen”, meent Kalidien. Indien minister Misiedjan in gebreke blijft, is het niet uitgesloten dat de weg naar de rechter bewandeld zal worden.

De ontheven onderdirecteur eist via haar advocaat Freddie Kruisland dat haar buiten functiestelling onmiddellijk ongedaan wordt en dat de minister aangeeft dat zij op geen enkele wijze zich aan enig ambtelijk onjuist gedrag heeft schuldig gemaakt. Op basis van deze gronden heeft de minister haar buiten functie gesteld.

Ook minister Celsius Waterberg is in gebreke gebleven om zijn excuses aan te bieden aan dr. Asha Mungra. Haar raadsman, mr. Stanley Marica, geeft aan dat de zaak reeds is ingediend bij de kantonrechter en dat zij wachtende zijn op een datum.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

19-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics