Nickerie.Net, maandag 22 november 2010


Fowru no abi watra fu dringi, ma a wani gi Doksi fu wasi futu

Aan dit Surinaams gezegde dachten wij gelijk toen we het nieuws vernamen van wederom een ontmoeting tussen de presidenten Bouterse en Jagdeo van Guyana. Kort na de inauguratie van Bouterse vertrok deze naar het westelijk gelegen buurland voor een ontmoeting met zijn Guyanese ambtgenoot. Er werden verschillende afspraken gemaakt en Bouterse bracht de bouw van een brug over de Corantijnrivier te berde. Ook andere vormen van samenwerking werden rap besproken.

Gisteren sprak Bouterse wederom met Jagdeo en wel in Nickerie. Het ligt in de bedoeling, dat Bouterse na de onafhankelijkheidsviering wederom de Boeing 737 van de SLM inpalmt om naar Georgetown te vliegen. In onze visie wederom een ontregeling van het vliegschema van onze national carrier omdat de president weer eventjes bigi ten wil gaan spelen ten opzichte van de armlastige Guyanezen. Laten we eerlijk zijn: wat hebben de Guyanezen ons te bieden? Bitter weinig vinden wij van Keerpunt. Misschien dan toch een beetje suiker en verder is het allemaal de omgekeerde richting. We hebben ze alles te bieden en daarom is meneer Jagdeo al jaren happig om zoveel mogelijk van ons af te snoepen. Onze visgronden worden geplunderd, ons rivierzand uit de Corantijn wordt openlijk gestolen, ons hout wordt op de rechteroever van de Corantijn weggeroofd .

En zo kunnen we nog tijden doorgaan om te illustreren hoe de Guyanezen ons al decennialang benadelen. Ook voor wat betreft het gijzelen van ons grondgebied in het zuid-westen zijn we niet uitgesproken. Als Bouterse internationaal naarstig naar vrienden zoekt dan moet hij dat zeker niet doen bij de buren, die ons al jaren naar het leven staan. Laat Bouterse maar nagaan hoeveel Guyanezen hier wonen en hoeveel landgenoten ervoor gekozen hebben in het buurland permanent neer te strijken. De verhoudingen zijn zeer scheef hoor, meneer Bouterse. Geeft alleen maar aan dat wij een veel hogere levensstandaard hebben dan die patjakkers uit het westen. Wat Bouterse vooral niet moet doen is pottekijkers uit Guyana hier brengen om kennis te komen afsnoepen in onze aardoliesector. Je geeft de vijand toch geen geweer om op je te schieten.? Nogmaals heer Bouterse, die Guyanees is geen goede buur en vriend. Hij is een gewiekste en sluwe figuur, die ons wederom zal willen misbruiken. Of is het toch zo, dat u zelfs met de vijand aanpapt om uit het volslagen internationale isolement te geraken?

Dan vernemen wij ook nog, dat Jerry Rawlings uit Ghana de belangrijkste gast wordt bij 35 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Waar zijn die toppers als Lula en Chavez gebleven? Hebben die wederom geen tijd, of vinden die het toch niet zo verstandig op verjaardag te komen bij iemand met een vuil blazoen? Als Bouterse een echte nationalist was zou hij pas met Jagdeo om de tafel gaan als de Guyanese troepen, cq settlers uit onze Zuidwestelijke driehoek zijn opgerot. Zolang de Guyanezen ons gebied niet wensen terug te geven blijven ze in ieder geval voor de meeste Surinamers totaal onacceptabel als goede buur en partner.

Bouterse moet zich ook heel goed realiseren, dat hij als eerste burger van een arm land geen Sinterklaas moet gaan spelen voor een armlastige buur. Cijfers hebben namelijk zo vaak uitgewezen, dat onze levensstandaard hoger is dan die in Guyana en dat ons per capita inkomen aanmerkelijk hoger ligt dan dat bij de buren. Ze zijn armer dan wij en we moeten met de beperkte middelen die wij voorhanden hebben, geen moment ze de helpende hand toesteken. Laat ze hun eigen boontjes maar doppen .

Wij hebben onze eigen problemen. En Bouterse moet ervoor zorgen, dat de sociale problemen die zich thans in dit land op grote schaal aan het manifesteren zijn, geen ergere vormen gaan aannemen. Laat hij een voorbeeld nemen aan de grote staatsman Lula uit het zuiden, die in zijn ambtstermijn ervoor heeft gezorgd dat elke Braziliaan thans redelijk te eten heeft en de Braziliaanse economie heel opmerkelijk in de lift zit. Lula heeft het druk en heeft zeker geen tijd om bezoekjes te brengen aan buurlanden die hem helemaal niets opleveren.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West / FOS Network

20-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics