Nickerie.Net, maandag 22 november 2010


Minister Misiedjan van Juspol associeert artsen en rijken met whiteboard criminelen zonder namen te noemen

 

Afgelopen donderdag was er een openbare vergadering van De Nationale Assemblee, waarbij Martin Misiedjan, minister van Justitie en Politie, aan het woord kwam. Wederom zijn velen niet onder de indruk geraakt van de man zijn betoog en verweer. Wat wel heel duidelijk werd is de man zijn ingewortelde aversie tegen het establishment. De man had het herhaaldelijk over witteboordencriminaliteit en ging op een gegeven moment zover door medisch specialisten en artsen te vergelijken met gewiekste criminelen. Later moest hij toegeven, dat hij daar over de schreef is gegaan.

 

We hebben zo langzamerhand de overtuiging, dat de man een gruwelijke hekel heeft aan mensen, die tot de welgestelden in deze maatschappij horen en er vast van overtuigd is, dat deze personen door criminaliteit aan hun betere maatschappelijke positie zijn gekomen. Dat is natuurlijk je reinste onzin en dat dient deze man goed aan het verstand gebracht te worden. De Juspol-minister moet niet gaan generaliseren en alle rijke Surinamers over één kam scheren. Hij zou eens moeten nagaan hoeveel rijke ondernemers van 7.00 uur tot 19.00 uur werken en vaak de gehele week, inclusief de zondag. We weten heel goed op welke groep Surinamers (FoS red.: Hindoestanen) deze schijnbaar gefrustreerde bewindsman doelt. Voor de vorm haalde hij dan specialisten en artsen erbij. Hij heeft daarenboven getracht het accent te verleggen door niet of nauwelijks te willen kijken naar de oplopende criminaliteit (roofovervallen en inbraken) door ineens te komen praten over witteboordencriminaliteit, die er ongetwijfeld ook is in dit land.

 

De meeste Surinamers zijn thans meer gepreoccupeerd door de vele meldingen van inbraken en roofovervallen op hoofdzakelijk Chinese winkeliers en Braziliaanse goudzoekers. Ook moet de minister maar informatie gaan inwinnen over de vele inbraken in Wanica, met name Lelydorp en omgeving. Mensen in dit gebied slapen dagelijks zeer onrustig omdat er in de hele omgeving wordt ingebroken en wel overdag en gedurende de nachtelijke uren. Alles wat los en vast is wordt gestolen. En als dat nog niet genoeg is dringen de criminelen je woning binnen en mishandelen delen van het gezin om hun eis voor geld en andere kostbare bezittingen kracht bij te zetten.

 

De Juspol-minister moet niet met oude cijfers en statistieken van de politie komen aanzetten om een ander recente deel van de verruwde criminaliteit te verdoezelen. Hij heeft echt wel een indicatie uit welke hoek deze criminelen komen, die het volk zo in de ban houden, maar kijkt liever de andere kant op. Het zou hem behoorlijk in verlegenheid kunnen brengen als hij  de zaak echt naar eer en geweten wenst aan te pakken. Gelijk de aanpak van zijn voorganger Chandrikapersad Santokhi. Het is alsof de rovers thans de indruk hebben, dat ze een vrijbrief hebben om te roven en te stelen.

 

En als een minister in de assemblee komt en doet alsof er geen probleem is voor wat betreft bepaalde criminaliteitsindicaties en begint te leuteren over een aanpak van witteboordencriminaliteit dan moedigt hij, naar onze mening, de rovers en dieven aan nog driester te werk te gaan.  Het zit zeker niet goed bij Juspol en we denken, dat het komt doordat men op zeer ondoordachte wijze een man heeft geplaatst, die niet bepaald competent is en zeker niet als kundig overkomt. We vragen ons in gemoede af hoe lang het staatshoofd deze mini-ster nog zal gedogen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West / FOS Network

20-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics