Nickerie.Net, maandag 22 november 2010


Telting kwam van onze eigen Surinaamse Post Spaarbank

Sinds het aantreden van de huidige regering zijn de koersen voor de Amerikaanse dollar en de euro enorm gestegen, met alle gevolgen van dien. Het moest heten, dat daar weinig tegen gedaan kon worden, omdat de koers van de euro op de internationale markt eveneens zich in opwaartse richting bewoog. Volgens zogenaamde deskundigen. Heel slim wisten diezelfde deskundigen te vertellen waarom de koers voor de dollar in Suriname als een raket de lucht in ging, terwijl de dollar overal elders in waarde afnam. In elk geval is er uiteindelijk ingegrepen. Niet dat er actie werd ondernomen om de koers omlaag te brengen. Het systeem van multipele koersen werd geherintroduceerd.

Een systeem, dat eerder deze samenleving regelrecht naar de afgrond heeft gebracht. Je vraagt je in gemoede af wat André Telting, die het voor slechts SRD 25 000 per maand moest doen, zo speciaal maakte. Telting bracht de koers omlaag, zodra hij daar zin in had. En dan te bedenken, dat Telting nooit voor het Internationaal Monetair Fonds had gewerkt. Hij kwam van onze eigen Surinaamse Postspaar Bank.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /De West

20-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics