Nickerie.Net, dinsdag 23 november 2010


AZP bestrijdt per advertentie berichtgeving Dagblad Suriname

Geplaatst: 23/11/2010

Paramaribo -  Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft middels een advertentie in de lokale dagbladen zijn verontwaardiging geuit als zou Dagblad Suriname onjuiste en valse beschuldigingen hebben geuit aan het adres van internist-nefroloog, drs. I. Heerenveen. Niets is minder waar. Dagblad Suriname heeft niets tegen de internist en ook niets tegen het AZP. Wat wij doen is niets meer dan het nieuws brengen op een moment en op de wijze zoals dat zich aan ons voordoet.

Feiten:

Feit is wel dat Dagblad Suriname in zijn editie van donderdag 18 november 2010, op pagina 2 onder de kop “ Brahma Dialyse Centrum beklaagt zich bij minister Waterberg”, een klacht heeft opgenomen zoals die in een schrijven is gericht aan de minister van Volksgezondheid, drs. C. Waterberg. Genoemde brief, gedagtekend 10 november 2010, waarvan de redactie van DBS ook een kopie heeft ontvangen, is uitgegaan van het Medisch Diagnostisch Laboratorium voor Artsen en Specialisten, Medilab. Het stuk is ondertekend door drs. K.W. Choy, arts en medisch microbioloog, in zijn hoedanigheid van het hoofd van Brahma Dialyse Centrum. Medilab zegt in die brief dat het hem na bekomen informatie gebleken is dat drs. I. Heerenveen, patiënten die een nierdialyse behandeling behoeven, ten stelligste afraadt om deze te doen uitvoeren door het Brahma Dialyse Centrum.

Het AZP probeert middels zijn persbericht het grote publiek te laten geloven alsof Dagblad Suriname het bericht zelf heeft gemaakt, terwijl dat helemaal niet zo is. Aangezien minister Waterberg de brief ter behandeling heeft ontvangen, zou het AZP zich liever tot hem moeten richten, met het verzoek om deze klacht van Medilab zo spoedig als mogelijk in behandeling te nemen. De redactie van Dagblad Suriname zal dan ook heel geduldig de behandeling van deze klacht blijven volgen en het publiek waar mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

23-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics