Nickerie.Net, donderdag 25 november 2010


Debat 35 jaar onafhankelijkheid Republiek Suriname: Gedeelde reden tot feestvreugde

Stuart Rahan, 24/11/2010

Amsterdam - In het zondag gehouden debat over vijfendertig jaar onafhankelijkheid van de republiek Suriname in Amsterdam bleken de emoties wederom hoog op te lopen. Het thema, De dreigende polarisatie binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen in Nederland en in Suriname, was voor zowel het panel als het publiek in de zaal reden te concluderen dat van onderlinge polarisatie geen sprak was./?? 11/23/2010 “ We zijn emotioneel soms fel naar elkaar toe maar hebben een vruchtbaar debat met elkaar gehad”, concludeerde discussieleider Guilly Koster aan het einde van het debat.

Hannah Belliot van de PvdA vond dat president Desi Bouterse op zuiver juridische gronden moeilijk met open armen in Nederland ontvangen kan worden. Tegelijkertijd respecteert zij de democratische wil van de Surinaamse bevolking. “Bouterse is hier veroordeeld hetgeen het lastig maakt hem hier met open armen te ontvangen”, was haar mening. Ernest Grep van de NDP Nederland vroeg zich hardop af over welke veroordeling Belliot het heeft. Volgens Grep is de veroordeling vanwege drugs een politieke en dus als zodanig verwerpelijk. In de zaal was het overgrote deel het met de NDP-voorman eens en was er zelfs een vrouw bij die vond: “Wie aan Bouterse komt, komt aan mij.” Zij hield ook een vurig betoog voor terugkeer naar Suriname en legde haar verzoek neer bij Grep. “ Geef mij tien hectare grond en ik ben liever gisteren dan morgen terug in Suriname.”

Een deel van het panel dat deelnam aan het debat over de dreigende polarisatie binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen in Nederland en in Suriname en de gevolgen hiervan voor de band met Suriname. V.l.n.r. prof. Chan Choenni, onderneemster Marjorie de Cuhna, PvdA politicus Owen Venloo, PvdA politica Hannah Belliot en discussieleider Guilly Koster.-dWTfoto / Stuart Rahan.

Ontwikkelingshulp helpt niet Ten aanzien van de ontwikkelingshulp richting Suriname was het panel het met elkaar eens dat ontwikkeling vanuit Suriname opgestart dient te worden en dat Surinamers zich niet meer zo afhankelijk moeten opstellen van bijvoorbeeld geld en pakketten uit Nederland. “ De Surinamers in Nederland hebben het al moeilijk genoeg wat in feite de armoede aan weerszijden van de oceaan in stand houdt”, vond Belliot. Grep noemde de start van Staatsolie en de bouw van de twee bruggen als voorbeelden waar geen ontwikkelingshulp tegenover stond.

“Zonder ontwikkelingshulp kan ook ontwikkeling op gang komen.” Ontwikkelingshulp houdt volgens hem en andere panelleden de afhankelijkheidspositie in stand. Daarentegen was men bijzonder ingenomen met de vele investeringen door Nederlandse ondernemers in Suriname. De projecten van Redmond Consultancy & Management en Bestemming Suriname werden dan ook krachtig ondersteund.

Volgens prof. Chan Choenni moet Bouterse de Surinamers in Nederland een handreiking doen. “Er moeten faciliteiten gecreëerd worden om Surinamers in Nederland terug te halen”, was zijn stellige mening. Terugkeer naar Suriname zal niet moeten gebeuren op basis van negatieve ervaringen elders. “Het moet vanuit een positief gevoel zijn” , vindt Hannah Belliot. Het ondernemerschap, dat momenteel hoog op de agenda staat van de regering Bouterse/Ameerali, vond een positieve weerklank zowel in het panel als in de zaal. Het investeringsfonds met ir. Winston Caldeira voorop moet Suriname in staat stellen zich een goede basis te vormen voor zelfontplooiing.

Bolletjesslikkers Op gegeven moment ontstond mondde het debat uit in de etnische discussie over de samenstelling van de gevangenisbevolking van Haarlemse strafgevangenis De Koepel en de betekenis daarvan. Volgens discussieleider Guilly Koster, die ineens met een stelling over het lot van gedetineerde Surinamers aan kwam dragen, bestaat 85 procent van de vijfhonderd Koepelgevangenen uit creoolse bolletjesslikkers. Hij vroeg zich af hoe deze groep zo heeft kunnen afglijden en of de Surinaamse samenleving in Nederland zich wel over hen moet ontfermen. Koster zegt zijn uitspraak te doen op basis van zijn persoonlijke aanwezigheid in de strafgevangenis en dat zijn journalistieke nieuwsgierigheid hem dwong vragen te stellen over het hoe en waarom. In de zaal bleek een gevangenbewaarder aanwezig, die Kosters veronderstelling ontkrachtte.

“ Er zijn ook Surinaamse hindostanen, chinezen, javanen en andere etnische gevangenen in de Koepel dus wat meneer Koster beweert, klopt niet helemaal” , stoorde de gevangenisbewaarder zich aan de uitspraken. Hij vond ook dat de ongenuanceerde uitspraken als zouden de Surinaamse gevangenen aan hun lot zijn overgelaten, niet altijd op waarheid te berusten. Bij aankomst in de gevangenis vindt er namelijk een intakegesprek plaats en krijgen de gevangen de minimale voorzieningen. Ook wordt hen gevraagd of het Surinaamse consulaat over hun detentie op de hoogte gesteld moet worden.

De meesten kiezen er niet voor. Ook bij de vraag over de besteding van hun minimale verdiensten in de gevangenis, kiezen de meeste gedetineerden er ook niet voor belkaarten aan te schaffen voor contact met de familie in Suriname of Nederland maar kiest men eerder voor de aanschaf van persoonlijke behoeften als een pakje shag bijvoorbeeld. Voor leden uit het panel was het reden om hun bezorgdheid uit te spreken. Zij zijn er geen voorstander van om de gedetineerden aan hun lot over te laten maar actie te ondernemen hen op humane manier te steunen. “Ook al hebben zij de wet overtreden, verdienen zij een menswaardige benadering en hulp.”

Het debat werd georganiseerd door het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) in samenwerking met Radio Mart en de vereniging Wi-Sten. Stanley Lo A Njoe van het SIO gaf een korte uitleg over het doel van zijn organisatie, die deel uitmaakt van het Landelijk Overleg Migrantengroepen. Dit overleg is de gesprekspartner van de Nederlandse overheid. In het onlangs gehouden overleg met minister Piet-Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderstreepte de bewindsman volgens Lo A Njoe de rol van het SIO als vertegenwoordiger van de Surinamers in Nederland. Aan het begin van het debat werd één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de goudmijnramp in Suriname.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

24-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics