Nickerie.Net, donderdag 25 november 2010


Geweld, bloed en mensenrechtenschendingen kloof tussen oppositie en coalitie

Paramaribo - Dat er vandaag geen omhelzing komt, zoals 35 jaar terug, tussen oppositie en coalitie, heeft niets te maken met verschil in inzichten over beleidsvraagstukken. “Kloven van geweld, bloed en graven van mensenrechtenschendingen, maken dat er geen ‘brasa’ komt”, aldus Winston Jessurun, voorzitter van DA-91. Hij sprak woensdagavond tijdens een srefidensi feestbijeenkomst in Grun Dyari, het partijcentrum van de NPS. De oppositieleiders, Ronald Venetiaan (NPS), Ramdien Sardjoe (VHP), Guno Castelen (SPA) en Jessurun kwamen in het NPS-centrum bijeen om op hun eigen manier 35 jaar onafhankelijkheid te herdenken.

De Nieuw Frontleiders woensdagavond in Grun Dyari. Van links naar rechts: Winston Jessurun (DA'91), Ramdien Sardjoe (VHP), Ronald Venetiaan (NPS) en Guno Castelen (SPA).

Volgens Castelen waren de politieke leiders van 1975 gezegend met de kracht van de Almachtige. Ondanks meningsverschillen met elkaar konden zij de koloniale machthebbers ervan te overtuigen dat de onafhankelijkheid van Suriname nodig was om de ontwikkeling in eigen hand te nemen. De SPA-voorman vindt dat het Surinaamse volk 35 jaar later nog altijd voor een uitdaging staat. Die uitdaging is de verplichting te strijden voor de normen en waarden, waarvoor de politieke leiders toen hebben gestreden. “We zijn het als natie verplicht die strijd aan te gaan”, zei Castelen.

VHP-voorzitter Sardjoe zei dat Suriname nu in een crisis is beland. Een crisis waar de zo hard bevochten waarden, normen, de democratie, rechtszekerheid en goed bestuur in gevaar zijn. Sardjoe bracht hulde aan zijn NPS-partner Venetiaan. Hij bedankte hem voor de manier waarop die tot drie maal toe in de functie van president, Suriname heeft geleid. “Ik dank de heer Venetiaan die als president naar letter en geest de grondwet altijd heeft gerespecteerd. Volgens de VHP-voorman hebben de kiezers op 25 mei bij de verkiezingen een vergissing gemaakt. Hij riep hen op tot inzicht te komen.

Venetiaan blikte terug op de periode tot aan de onafhankelijkheidsdag van 25 november 1975 en wat er daarna gebeurde. Ook hij benadrukte dat de mannen en vrouwen van die periode een harde strijd hebben gestreden voor de onafhankelijkheid. Die generatie heeft een basis gelegd om Suriname te ontwikkelen. “Er waren plannen en ook is gezorgd voor de financiën om die plannen uit te voeren”, zei hij. Venetiaan merkte op dat het makkelijk is de vinger te wijzen, maar de echte schuldigen zijn, exponenten van het toenmalige beleid, krachten vanuit de koloniale overheerser, politieke tegenstanders en vertrouwelingen van de toen heersende politieke constellatie. De NPS-leider zei dat de jongeren van nu een boodschap nodig hebben. Zij moeten de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan om te vechten voor daadwerkelijke vrijheid en de democratie te beschermen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

24-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics