Nickerie.Net, zondag 28 november 2010


Bauxietindustrie is 40% productiever dan totale economie

Nickerie - De bauxietindustrie is ruim 40% productiever dan de totale Surinaamse industrie. Dit is het resultaat van een onderzoek op basis van modellen gemaakt door de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Dit zegt de Adit Moensi, die een inleiding heeft gehouden op een internationaal symposium in Zhengzhou, China. Het symposium werd gehouden van 25 tot 27 november. Moensi, die ook bestuurslid is van de Vereniging van Economisten, heeft tijdens zijn MBA thesis bij FHR Institute for Social Studies over dit onderwerp gepresenteerd.

Adit Moensi tijdens zijn presentatie in China.

Niet alleen geld telt "De publieke opinie in ons land is dat de bauxietindustrie geen significante bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname. Deze opinie is gebaseerd op het feit omdat alleen naar de directe financiële inkomsten wordt gekeken, terwijl de sociaal-economische bijdrage ook in overweging moet worden genomen", zegt Moensi in gesprek met Starnieuws.

Hij vindt dat om de sociaal-economische bijdrage te meten, ook gekeken moet worden naar de arbeidsproductiviteit van de industrie. Voor de berekening van deze arbeidsproductiviteits is er gebruik gemaakt van modellen van de OECD landen. Bij het model is een vergelijking gemaakt tussen de arbeidsproductiviteit bij de bauxietindustrie en de totale Surinaamse economie.

De bauxietindustrie heeft deze resultaten bereikt door het introduceren van verbeterde technologie, het toepassen van “best practices”, organisatorische wijzigingen en het houden van hoge veiligheidsstandaarden in de industrie. Deze zogenaamde “pocket of efficiencies” worden ook overgedragen aan de bedrijven (bijvoorbeeld Haukes, SEMC) die materialen en diensten verlenen aan de bauxieindustrie, waardoor deze bedrijven dezelfde standaarden gebruiken bij het leveren van goederen en diensten aan andere bedrijven in Suriname. Verder gebruiken de arbeiders en contractors van de bauxiet industrie deze efficiencies ook in hun eigen omgeving.

Aanbevelingen De aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn: 1. De bauxiet industrie dient dezelfde productiviteit te behouden en verder verbeteren. 2. De arbeidsproductiviteit binnen de bauxiet industrie kan worden verhoogd door meer lokale goederen en diensten te kopen in plaats van zelf te importeren uit het buitenland. 3. De arbeidsproductiviteit periodiek te meten. Hierbij kan het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een belangrijke rol spelen om data te verzamelen van ook andere sectoren in Suriname zodat een vergelijking kan worden gemaakt van de arbeidsproductiviteit tussen de verschillende sectoren. 4. De resultaten van de arbeidsproductiviteit gedaan door het ABS kan door de overheid worden gebruikt om strategische arbeidsproductiviteits “targets” vast te stellen voor de verschillende sectoren in Suriname die uiteindelijk gaat leiden tot economische groei van de Surinaamse economie.

De resultaten kunnen ook gebruikt worden om de arbeidsproductiviteit te meten met andere landen.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics