Nickerie.Net, maandag 29 november 2010


Dc Shankar: “Ik draag een gezond district over”

Nickerie - Uittredend districtscommissaris Bhagwathpersad Shankar zegt dat hij een gezond district overdraagt aan waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedien. Hij merkt op dat Nickerie zich in ‘coma’ bevond toen hij het overnam. Shankar heeft in de afgelopen vijf jaren naar eigen zeggen veel gerealiseerd in het district. “Ik ben tevreden en ik ga hier tevreden weg. Ik heb gehoor gegeven aan het verzoek en de opdracht van minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling”, aldus Shankar.

foto: Bhagwathpersad Shankar rechts en waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedien links

Aanstaande vrijdag organiseert Samsoedien een afscheidsfeest zodat Shankar op waardige wijze afscheid kan nemen van het personeel. Vrijdag werd hem door bewindsman Diko meegedeeld dat hij op maandag moest vertrekken, waardoor Shankar geen afscheid heeft kunnen nemen. Komende vrijdag zou Shankar precies vijf jaar in functie zijn.

Shankar benadrukt dat niet alles van een leien dakje is gegaan. “Ik heb ups en downs gekend. We hebben de rioleringen en het ontwateringsprobleem aangepakt. Grote delen van het district liepen steeds onder water. Deze problematiek is nu verholpen. Haast alle sluizen zijn aangepakt. Een minpunt is geweest dat we geen toegangskaarten mochten verkopen voor het Bigipangebied. Er is intern en extern veel werk verzet”, aldus Shankar.

Shankar hoopt dat het district tot grotere hoogte gebracht kan worden. Daartoe heeft hij zijn medewerking toegezegd. Hij bedankte land en volk die het vertrouwen in hem hadden gesteld en hem volledig hebben ondersteund. Shankar heeft ook zijn ondersteuning aan aankomend dc, Laksmienarain Doebay, toegezegd. Voor hem is het belangrijk dat Nickerie verder ontwikkeld wordt, aangezien er al een goed fundament gelegd is.

 

tekst en beeld: Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

29-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics