Nickerie.Net, maandag 29 november 2010


Randjietsingh: “Geen feest met volksvijandigen”

De oppositie heeft de bijzondere openbare vergadering van De Nationale Assemblée op Onafhankelijkheidsdag niet bijgewoond, omdat onmogelijk feest kan worden gevierd met mensen, die de belangen van het volk negeren, zegt Radjkumar Randjietsingh, leider van de Nieuw Front fractie in het parlement. Volgens hem dient het hoogste college van staat thans aandacht te besteden aan brandende vraagstukken waar het volk onder gebukt gaat, in plaats van te feesten. Suriname wordt op dit moment met een enorm criminaliteitsvraagstuk geconfronteerd. Overvallen op ondernemers zijn aan de orde van de dag, onschuldige burger worden in hun woningen beroofd, gemarteld en vermoord, bejaarden worden gekneveld en gewurgd.

Radjkoemar Randjietsingh

“Wanneer wij in het parlement aan de regering vragen wat ertegen gedaan gaat worden, beweert de coalitie doodleuk, dat dat helemaal geen probleem is. Het veiligheidsvraagstuk wordt gebagatelliseerd. De minister van Justitie en Politie verzwijgt de criminaliteitscijfers over de periode sinds hij aanzit, terwijl hij zelf aangeeft hoe de criminaliteit is verruwd. De coalitie negeert de toegenomen criminaliteitsproblemen en roept de minister kritiekloos op zijn beleid te continueren.

“Wat zullen de nabestaanden van slachtoffers, die door misdadigers om het leven zijn gebracht, de beroofden, zij die gemarteld zijn of verkracht, niet van ons denken, als wij met deze mensen feest gaan vieren?”, vraagt Randjietsingh zich af. Hij wijst erop, dat de regering-Bouterse de waarde van de Surinaamse munt heeft gedevalueerd, zonder dat de volksvertegenwoordiging hiervan op de hoogte is gebracht. Het bedrijfsleven hoort, dat de officiële wisselkoersen voor vreemde valuta bij de banken zijn verhoogd. Dat dit gevolgen gaat hebben voor de consument staat vast. “Terwijl het volk in het duister tast over wat de beweegredenen zijn geweest om de munt te devalueren, de gevolgen van de maatregelen die de regering denkt te doen om die gevolgen op te vangen, wordt er gefeest. En men verwacht van ons, dat wij gaan meedoen”.

Randjietsingh benadrukt, dat binnenlandse schulden slechts worden afgelost, als er een stakingsdreiging is. “En terwijl binnenlandse schulden nauwelijks afgelost kunnen worden, zien we dat er maar wordt gepraat over de bouw van een brug over de Corantijnrivier met leningen uit China, met andere woorden worden schulden gecreëerd voor komende generaties”. Volgens Randjietsingh heeft nog niemand goed kunnen toelichten wat Suriname en Guyana elkaar te bieden hebben, zonder eerst hun respectieve productie aan te passen naar hun behoeften en deze vervolgens op te voeren. Hij zegt, dat Guyana pas een interessante handelspartner wordt, nadat wij innovatie en efficiëntie hebben doorgevoerd in ons productiesysteem, onze arbeidsplaatsen hebben beschermd en ons prijzenniveau concurrerend hebben gemaakt. “

Hoe zou je feest moeten vieren met een coalitie, die van oordeel is dat een minister correct handelt, als die in strijd met de wet allerlei onduidelijke voorzieningen laat aanbrengen in zijn voertuig met schaarse middelen van het volk? “Om maar niet te spreken over voorzieningen, die de man in zijn kantoor treft zonder het parlement, waarom het zoveel geld kost en waarom er geen openbare aanbesteding is gehouden”.

Randjietsingh vraagt zich af hoe er feest gevierd kan worden met een coalitie, die honderden burgers van het land brodeloos maakt. Mensen, die vrijwel allemaal kostwinners zijn. Het ergste vindt de fractieleider van het Nieuw Front toch wel de beschuldiging van een lid van coalitie aan het adres van de oppositie, dat die een plan beraamt, om een lid van het kabinet om het leven te brengen. De regering vertelt dan doodleuk er geen behoefte aan te hebben om een strafklacht in te dienen.

Hoe kan je feest vieren met een regering, die het volk in vrees laat leven, door bekend te zijn met het bestaan van een moordcomplot, maar geen klacht wil indienen bij de justitie, dus geen onderzoek wenst.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

29-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics