Nickerie.Net, dinsdag 30 november 2010


Nieuw Suriname is dictatuur NDP beu en eist DC post Nickerie op

Nickerie - Districtscommissaris Baghwatpersad Shankar van Nickerie is per heden buiten functie gesteld. Inmiddels heeft hij zijn taken en bevoegdheden officieel overgedragen aan Roline Samsoedien, die tijdelijk in de functie van districtscommissaris van Nickerie zal waarnemen. Die waarneming zal volgens NDP-assembleelid Rashied Doekhie van heel korte duur zijn. “Hooguit binnen enkele dagen neemt Lachminarain Doebay definitief over en kan Samsoedien de functie die voor haar bestemd is, op zich nemen, namelijk die van districtscommissaris van Para”, zegt Doekhie. Prem Lachman, voorzitter van de afdeling Nickerie van Nieuw Suriname, vertelt echter iets heel anders. Hij zegt, dat lang nog niet vaststaat wie de nieuwe burgervader van Nickerie wordt. Wat wel zeker is, is dat Nieuw Suriname de kandidaat voor die functie zal leveren. “En we gaan een jurist voordragen, omdat de functie gedegen kennis van wetten vereist”. Lachman benadrukt, dat een districtscommissaris die wetten ook moet weten toe te passen.

In elk geval is men bij Nieuw Suriname ervan overtuigd, dat de partij de nieuwe districtscommissaris levert. Een gesprek met de president hierover is zeer recentelijk vastgelopen en het wachten is thans op een vervolgonderhoud. Tussen Nieuw Suriname en president Bouterse bestaat er een gentlemen’s agreement en daar houdt de partij aan vast. Lachman wijst er met nadruk op, dat uitspraken van Nieuw Suriname-voorzitter John Nasibdar, als zou de partij ondanks bezwaren wel akkoord gaan met een eventuele kandidaat van de NDP, op persoonlijke titel werden gedaan via een televisiestation in Nickerie. “Dat is absoluut niet het standpunt van de partij”.

Rashied Doekhie stoort zich hoegenaamd niet aan perikelen met en binnen Nieuw Suriname. Volgens hem weet iedereen, dat vanaf het begin is afgesproken, dat de NDP de nieuwe districtscommissaris van Nickerie voordraagt. “Als zijn uniform, pet en epauletten reeds af waren, dan had Doebay vandaag al van Shankar overgenomen”. In elk geval heeft Doebay, die penitentiair ambtenaar is, zijn werkzaamheden op het districtscommissariaat vandaag aangevangen. De bedoeling is, dat hij in de komende dagen door Samsoedien en Doekhie zelf zal worden ingewerkt. Doekhie is zelf districtscommissaris geweest. DC Shankar zei in een afscheidsrede met een gerust hart te vertrekken, omdat welvaart en welzijn manifest zijn in het rijstdistrict. “Ik ben een pragmaticus en ik ben ervan overtuigd, dat nog hogere doelen mij te wachten staan”, zei Shankar tegen zijn gehoor voor.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

30-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics