Nickerie.Net, dinsdag 30 november 2010


Secretaris ABOP Nederland vindt regering niet in balans

Nickerie - De secretaris van ABOP Sympathisanten Nederland, Jan Gajentaan, is niet tevreden over de regering Bouterse-Ameerali. Hij overweegt zijn functie neer te leggen. Gajentaan is teleurgesteld over de wijze waarop het beleid in Suriname wordt uitgevoerd. “We hebben een goed regeerakkoord waarin de perspectieven van alle combinaties (MC, AC en VA) evenwichtig verwerkt zijn. Maar helaas is de uitvoering van het regeringsbeleid tot nu toe in een typische NDP-stijl gedaan en dat lijkt met de dag extremer te worden. Er is daardoor niet sprake van een juiste balans wat betreft de inbreng van MC, AC en VA”, aldus Gajentaan.

ABOP-leider Ronny Brunswijk met naast zich Jan Gajentaan

Volgens de ABOP-secretaris predikt de regering nationale eenheid met de mond, maar is er in de regeerstijl weinig van te merken. “NDP-toppers gedragen zich alsof ze boven de wet zijn verheven en schromen niet om zich te bemoeien met andere ministeries, zoals in het geval van OW-minister Abrahams, die op het Ministerie van TCT kwam vertellen hoe de Raad van Commissarissen van de SLM ingevuld moest worden. Ambtenaren die tot de oppositie behoren, worden bij bosjes tegelijk van hun functies ontheven en/of naar huis gestuurd, waarbij intimidatie in sommige gevallen niet wordt geschuwd. Ondertussen worden figuren met een zeer twijfelachtige achtergrond benoemd als presidentieel adviseur.

"Tevens is er een speciale, zwaar bewapende militaire eenheid opgericht met daarin de door een Surinaamse rechtbank veroordeelde zoon van de president. Daardoor begint Suriname steeds meer dictatoriale trekjes te vertonen en dreigt het land nog meer dan voorheen, een zwaar gepolariseerde samenleving te worden. Daarvoor wil ik geen mede-verantwoordelijkheid dragen” stelt Gajentaan, die Nederlander is maar reeds vijftien jaar ondersteuning geeft aan de ABOP in diverse hoedanigheden.

Gajentaan legt niet alle schuld bij de Mega Combinatie, maar vindt dat ook de A-Combinatie en de Volks Alliantie verantwoordelijk zijn voor de huidige gang van zaken. “Vooral de voortdurende onenigheid binnen de eigen gelederen heeft ervoor gezorgd dat de A-Combinatie heel erg zwak in de schoenen staat als coalitiepartner. Daardoor is het veel te gemakkelijk voor de NDP om een verdeel-en-heers-spel te spelen, zonder al te veel rekening te houden met de gevoelens van hun regeringspartners. Ik krijg steeds meer de indruk dat zich zowel binnen ABOP als binnen BEP diverse splijtzwammen bevinden, die de sfeer totaal verziekt hebben. Ook etniciteit (van Aucaners en Saramaccaners) begint daarbij steeds meer een rol te spelen en dat vind ik een zeer kwalijke ontwikkeling”, zegt Gajentaan.

De ABOP-secretaris doet daarom een oproep aan de A-Combinatie en ook aan de Volks Alliantie om zich te bezinnen op een strategie, waardoor zij binnen de coalitie beter tegenspel kunnen bieden aan de Mega Combinatie. “Een eerste stap moet zijn dat de leiders van BEP, ABOP en Seeka zo spoedig mogelijk bijeen komen, de problemen binnen de A-Combinatie uitspreken, het bestuursmodel van AC vernieuwen en daardoor de komende jaren als een daadwerkelijke eenheid kunnen functioneren. Daarmee kan ook een scheuring in de BEP voorkomen worden. Stap twee zou zijn het installeren van regulier overleg tussen AC en VA. Zolang je opereert als een eenheid, ben je ook niet vatbaar voor een verdeel-en-heers-strategie”, stelt Gajentaan.

Hij staat nog steeds achter de vorming van de huidige MC/AC/VA coalitie, waartoe de afdeling ABOP Nederland had opgeroepen ten tijde van de zogenoemde NF-Plus-coalitie. “Maar er zal heel wat verbeterd moeten worden in de uitvoering van het beleid. De President en de VP moeten meer in een consensus-stijl gaan regeren. Ook denk ik dat deze regering minder tijd en geld moet besteden aan allerlei prestige-zaken en juist meer aandacht moet besteden aan het opstellen van een concrete hervormingsagenda.” Gajentaan roept met name de voorzitters van BEP en ABOP op om zo spoedig mogelijk de A-Combinatie te herenigen. Hij wil de komende week persoonlijk een telefonisch gesprek voeren met ABOP-voorzitter Ronny Brunswijk en zal op basis hiervan besluiten of hij nog in functie blijft.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

30-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics