Nickerie.Net, donderdag 02 december 2010


Mafia-achtige karakter van regering Bouterse brengt coalitiepartners in gewetensnood

Geplaatst: 01/12/2010

Nickerie - De gemoederen binnen de structuren van Nieuw Suriname (NS) zijn erg verhit. Volgens DBS zijn de structuren van NS na evaluatie tot de conclusie gekomen dat de zittende regering van alle kanten rammelt. Er is afgesproken om de twee parlementariėrs van NS terug te roepen. ‘De regering is niet stabiel. Er is een regeerakkoord getekend met de coalitiepartners, waarvan NS ook deelgenoot is. Het blijkt dat bij de uitvoering van het beleid, niemand van NS aanwezig is. Ook de andere coalitiegenoten zijn sporadisch zichtbaar. Er was een deal gemaakt met de president, maar het blijkt dat hij zich herhaalde malen niet houdt aan de gemaakte afspraken. Zo werd de ministerspost van het ministerie van Openbare Werken uit handen gegeven. De directeursposten werden evenzo uit handen gegeven. Nu blijkt dat ook de dc- post in Nickerie dreigt weg te glippen'. Dit gedrag van Bouterse, samen met zijn vertrouwelingen uit de jaren 80 brengt de coalitiepartners steeds meer in gewetensnood. Na KTPI, BEP wordt nu ook Nieuw Suriname geschoffeerd.

Wat meer kwaad bloed heeft gezet bij de structuren is dat John Nasibdar, voorzitter van NS, de afgelopen week met de OW- minister gevlogen is naar Nickerie. Daar heeft hij de plaatselijke structuren van de partij via een lokaal televisiestation aangegeven dat NS achter de kandidatuur van Laksminarain Doebe staat. Hierover is er nooit gezamenlijk gesproken. De structuren beweren dat Nasibdar deze verklaring in een bezopen toestand heeft afgelegd. Later is ook gebleken dat er een protocol getekend is, waarin staat dat de partij de dc-post verruild heeft. Gezegd wordt dat NS een dc-post in Paramaribo mag invullen. Maar hiervan is er nooit sprake geweest. De structuren dragen hier geen kennis van.

Zij zijn stellig de mening toegedaan dat de hoogste man van het land misbruik maakt van de situatie binnen de gelederen van NS. Zo maakt hij misbruik van niet alleen NS, maar ook van de BEP, recentelijk nog heeft ook de KTPI dit mogen merken. Volgens de structuren zaait de president middels zijn handelingen tweedracht binnen de politieke partijen. De structuren eisen nu van de parlementariėrs dat zij een stap terug doen. De voorzitter van de partij mag blijven, waar hij is. “Hij laat zich misbruiken.” Gezegd wordt dat aan Nasibdar is beloofd dat in ruil voor zijn verklaring, hij beleidsmedewerker wordt bij het Korps Brandweer Suriname en beleidsadviseur op het ministerie van Volksgezondheid. De structuren zijn van mening dat wanneer zij in het beleid dat wordt uitgevoerd, niet worden gekend en ook niet aanwezig zijn, zij niet langer meer regeerverantwoordelijkheid kunnen dragen.

Het is de structuren nu goed duidelijk geworden waarom Nasibdar blijft vrijen met de NDP. Zij zijn nu pas erachter gekomen dat hij een neef is van NDP-parlementariėr Rachied Doekhie. De structuren zeggen het gevoel te hebben dat Suriname twee presidenten heeft. De ene resideert in Paramaribo en de andere in Nickerie. Dit gevoel is versterkt nadat bleek dat bij de wisseling van de dc van Nickerie geen enkel andere regeringsverantwoordelijke ter plaatse aanwezig was. Wie wel aanwezig was, was de tweede grote man, Rachied Doekhie, die inmiddels op straat ook wel als het 'schoothondje' van Bouterse wordt genoemd.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS/FOS Network

01-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics