Nickerie.Net, vrijdag 03 december 2010


Suwama stimuleert ook schoon milieu in Nickerie

Nickerie - De Stichting ‘Suriname Waste Management’ (Suwama) stimuleert Nickerianen om hun omgeving schoon te houden. De stichting probeert de gemeenschap bewuster te maken van de manieren om verantwoord met afval om te gaan. Woensdag werd een wandelloop gehouden en alle rondslingerende petflessen werden meteen opgeraapt. Vooral de jongeren moeten geprikkeld worden om milieubewust te worden en te werken aan een schone omgeving.

Districtscommissaris Roline Samsoedien deed ook mee met de wandelloop. Zij wordt vergezeld door aankomend dc Laksmienarain Doebay (r) en woordvoerder van de dr- en rrleden, Edgar van Genderen.

Aan de wandelloop namen meer dan honderd scholieren deel. Milieudeskundige Lalieta Somwaru van Suwama zegt dat het in de bedoeling ligt om mensen te mobiliseren en op te voeden, zodat zij op een behoorlijke en verantwoordelijke manier om kunnen gaan met het vuil. Als aanzet voor dit project werd de lozing langs de Sitalsingschool aan weerszijden ontdaan van plastic afval. Milieu Beheer afdeling Nickerie heeft haar volle medewerking verleend. Somwaru hoopt dat de bevolking het project voort zal zetten en zal werken aan een schoon milieu.

Waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedien, die ook deelnam aan de wandelloop, merkt op dat het district verder ontlast moet worden van rondslingerend vuil. “We moeten bewuster worden en gezamenlijk werken aan het schoon houden van ons district. Het district is van alle Nickerianen en daarom moeten we allemaal meewerken”, aldus Samsoedien.

Ze zegt dat zij sinds haar aantreden afgelopen maandag steeds bezig is met de kafproblematiek. Veel problemen hierover hebben haar bereikt. Er wordt nog steeds kaf verbrand, terwijl er al een dumpplaats gereed gemaakt is. De dc wil op korte termijn een oplossing zoeken voor dit probleem, dat haar de meeste zorgen baart.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

01-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics