Nickerie.Net, donderdag 02 december 2010


Gezondheidssector woedend op vicepresident

Paramaribo - Vicepresident Robert Ameerali heeft met zijn uitspraken over specialisten en verhoging van ligdagtarieven de woede van de gezondheidssector op de hals gehaald. Specialisten en ziekenhuisdirecteuren zijn eensgezind over hun kritiek op de vicepresident. Zij vinden dat Ameerali niet goed geïnformeerd is en uitlatingen heeft gedaan op de persconferentie dinsdag die kant noch wal raken. De medische wereld vindt dat vp op geen enkele manier verandering brengt in de al explosieve situatie waarin de ziekenhuizen verkeren. “Dat is echt een hele hoop onzin. Ik weet niet waar de vicepresident het over heeft”, zegt de neuroloog Roberto Baptista. Ook Winston Jessurun, medisch specialist en politicus (voorzitter DA’91), typeert de uitspraken als ‘onzinnig’.

Geen commissie Jessurun en Baptista leggen uit dat er in de eerste plaats een verschil is tussen ligdagtarieven en tarieven voor specialisten. Beiden zeggen, in afzonderlijke gesprekken, dat de ziekenhuizen afspraken hebben met hun specialisten. Die krijgen uit het tarief dat de ziekenhuizen met de verzekeringsmaatschapppijen hebben afgesproken een vergoeding. Die vergoeding is onderdeel van alle onkosten die het ziekenhuis heeft om de dienstverlening te garanderen. “Er is helemaal geen sprake van aandelen of commissie. Dat krijg je op basis van een winstmarge, dat is bij ons niet het geval. Ik weet niet waar de vicepresident het over heeft”, zegt Jessurun.

De medicus legt uit dat er in de periode na 1980 een afspraak is gemaakt met specialisten dat zij niet zoals daarvoor het geval was, tarieven vragen aan de patiënt. Alle ziekenhuizen hebben afspraken met hun specialisten dat er een vooraf afgesproken tarief wordt gevraagd. Daaruit betalen de ziekenhuizen een vergoeding aan de specialisten. “Het is gewoon een vergoeding voor geleverd werk”, zegt Jessurun.

Jessurun legt uit dat er verschillende tarieven zijn afgesproken. Bekend zijn het zogenaamd ‘all in’ tarief waar alle kosten van de specialist zijn inbegrepen en het ‘all out’ tarief, waar de kosten van de specialist niet zijn opgenomen. “Het probleem ligt voornamelijk bij het ‘all in’ tarief van de derde klasse”, zegt Jessurun. Dat tarief is jarenlang niet aangepast. In 2007 hebben de ziekenhuizen contracten getekend met het Staatsziekenfonds voor verhoging van de tarieven. Die afspraak is tot nu toe niet nagekomen. Het gaat dan om een verhoging van het toen afgesproken tarief. Ameerali zei dinsdag dat de regering die verhoging niet zal betalen. Jessurun zegt dat particulieren als ruim SRD 700 betalen voor een operatie terwijl het tarief bij het SZF ongeveer SRD 350 bedraagt.

Verkeerd beeld De ziekenhuizen willen dat de overheid de ligdagtarieven aanpast. Hierover zei Ameerali dat in januari wel over een aanpassing kan worden gesproken. De regering is niet van plan de eerder afgesproken verhoging met terugwerkende kracht te betalen. De ziekenhuizen en specialisten vinden het een kwalijke zaak de vicepresident beweert dat patiënten langer gehouden om zo meer geld te verdienen. “Dat is echt onzin. De ziekenhuizen zijn overvol. Hoe langer een patiënt blijft, hoe minder er wordt verdiend. Gelukkig hebben we manieren bedacht om ook de on- en minvermogenden te helpen. Als het Academisch Ziekenhuis vol is en als particuliere ziekenhuizen de arme mensen niet meer hoeven te helpen, is dat eigenlijk een misdaad naar de mensen toe”, zegt Baptista.

“Ik denk dat de vicepresident uit hoofde van zijn ondeskundigheid over de sector uitspraken doet om zijn wanbeleid goed te praten. Dit is een goedkope manier van de aandacht afleiden”, zegt Baptista.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

30-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics